2008-09-03

General Field

The Generals were all famous for their constant Victories, viz. General Field, Mareschal Reinschild, the Prince of Wirtemberg, General Lewenhaupt.

- Daniel Defoe, The History of the wars of his late Majesty Charles XII by a Scots Gentleman in the Swedish service (1715), sid 295

Vem är denne general Field? Ingen alls, för det är ett feltryck - "General Field Mareschal Reinschild", dvs. fältmarskalk Rehnsköld, har fått ett kommatecken för mycket. Men general Field finns icke desto mindre med i åtminstone två Karl XII-biografier från 1700-talet, den ena av Henry-Philippe de Limiers, den andra av självaste Voltaire.

Det kan nämnas att Defoe (han med Robinson Crusoe) innehåller fler fel, och det med flit; redan den skotske gentlemannen i titeln är påhittad.


Källa: Carl XII:s histora av Voltaire (Norstedts1997), excellent översatt och kommenterad av Gunnar von Proschwitz

Inga kommentarer: