2008-09-18

Atlantis

Med tanke på Hökebergs-incidenten; hur skulle Platon/Sokrates formulerat den lika fiktiva Atlantis-kulturen på ett sådant sätt, att varje mottagare från början skulle insett att det egentligen var ett påhitt, med en poäng av långt djupare slag än vad en genomsnittlig von Däniken någonsin kommer att greppa?

Sug på den. ;-)

Inga kommentarer: