2020-09-17

Riddaren i Massachusetts

Såna här har vi sett förut: När högdjur begravts har man återgett dem ovanpå graven, så besökare verkligen förstått vilka ståtliga människoexemplar vars rester de befinner sig i närheten av.

Statyn finns i Westford, Massachusetts. Den är en sorts förtydligande av en oläslig signatur, en förklaring för besökare vilket ståtligt människoexemplar, eller åtminstone avbildning av, vars rester de befinner sig i närheten av. "Originalet" finns på en stenhäll intill, skyddad för vittrande väder och vind.

Bild: J. W. Ocker, www.oddthingsiveseen.com

Så här ser den ut. Jo, faktiskt. Jag har sett (många) fler bilder, från alla möjliga vinklar, nattbilder med ficklampeljus i flack vinkel etc, men lik förbannat är det enda jag sett en vittrad stenhäll.

Det är möjligt att the Westford Knight tidigare sett mer ut som en knight och mindre än vilken häll som helst, men det torde bero på att "hjälpsamma" fyllt i och förstärkt detaljer som gett intryck av en bild av människa med svärd, sköld och doningar. Dessa förtydliganden har sedan vittrat och bättrats på i omgångar. Men i nuläget finns det just ingenting som mer än mycket, mycket vagt påminner om en gestalt. Vilket naturligtvis är en naturens nyck.

Apropå skölden så tycker sig folk med diskutabel syn men osedvanligt god fantasi rentav kunna identifiera vapnet som avbildas på den. De menar att det tillhört Henry Sinclair, en earl från Orkney-öarna, som 1398 skulle ha begett sig över pölen för att så småningom stupa i den synnerligen nya världen. Andra har räknat ut att mannen som avbildas nog är Sinclairs resekamrat sir James Gunn, som dessutom ska ha varit tempelherre minsann, trots att 2-3 generationer gått sedan orden upplösts.
The most damning fact for the story is that the rock face would have been buried under feet of soil 600 years ago when the effigy was supposedly carved.
- Atlas Obscura: Westford Knight

I USA finns det en hel liten rörelse av folk som vill påvisa att folk från Europa minsann kom på besök före Columbus, och att icke-indiansk kultur är äldre än den förkättrade etablerade vetenskapen (uttalas helst samtidigt som man snörper på munnen) vågar erkänna. Den mest kända artefakten är Kensingtonstenen (som ju nämner en skandinavisk expedition i Minnesota på 1300-talet), vars svenska koppling gett den uppmärksamhet även här. Men det finns fler. Jag har tidigare tagit upp knasbollen J. Hutton Pulitzer (Historiskt fusk i Amerika) som varit inne på de flesta idéerna i branschen. I detta pseudovetenskapliga gäng, drivet av nationalism, konspirationsteorier och förakt för alla som vet vad de talar om, återfinns the Westford Knight. Det vill säga en vanlig stenhäll.

Wikipedia (eng.): Westford Knight

Inga kommentarer: