2017-07-30

När är ett gott öga dåligt?

Här finns två motsatta betydelse listade i ordböckerna: att ha ett gott öga till nån kan både betyda att man är vänligt sinnad mot nån eller att man är ovänligt sinnad.
- Ylva Byrman, Gör mig en björntjänst – fly mig en kylslagen öl! SvD 20 april 2012

Uttrycket "ha ett gott öga till någon" betyder någonting bra, att personen ifråga är en favorit, omtyckt eller så. Åtminstone bland de allra flesta språkbrukarna ... För det finns även de som använder det på motsatt sätt. Denna uppgift brukar väcka förvåning: Vilka då? Var? Vem använder "ett gott öga" som något dåligt?

För egen del kan jag inte minnas att jag någonsin tagit del av det bruket. Spridda slagningar ger starka indikationer på att vi är många. Å andra sidan finns ett sorts exempel på det negativa bruket i en de främsta källor akademien gett oss:
ha ett gott öga till ngn/ngt tycka om ngn/ngt <äv. iron.> hon är en hängiven cineast och har ett gott öga till gamla pilsnerfilmer
Ironi är ju något annorlunda och betydligt lurigare än "vanliga" betydelser; meningen kan tolkas korrekt (att cineasten avskyr pilsnerfilmer) vare sig man uppfattar "ett gott öga" som någonting i grunden positivt eller negativt.

Ord och uttryck som av olika språkbrukare ges motsatta tolkningar är en fascinerande grupp: talträngd, kylslagen, björntjänst, krokodiltårar, vederlagd ... Det är fullt möjligt att ironi varit en viktig drivkraft i flera fall, och gjort en lingvistisk mutation möjlig som man annars skulle kunna tro var praktiskt taget omöjlig.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag har stött på det en gång faktiskt, som översättning av det engelska uttrycket "they saw you coming". Tror det var i tv-serien Bottom där nån hade blivit pålurad nåt skräp. Tyckte det var ett konstigt uttryck, men sammanhanget och den uppenbara ironin gjorde att budskapet ändå gick fram.