2017-07-28

L Ron Hubbards krig

L. Ron Hubbard, scientologins grundare, låg i flottan under kriget. Exakt vad han gjorde där beskrivs olika i olika källor. Enligt han själv sänkte han två japanska ubåtar, även om det är värt att notera att till och med en mytoman som L. Ron i just denna beskrivning lade in ett "probably":
On the bottom of the North Pacific there probably lie two 2,000 ton Japanese submarines, worth perchance a score of million dollars to the enemy before my depth charges sunk them. Perhaps not less than three hundred enemy lives struggled wetly out to Soldier Heaven.
- L. Ron Hubbard citerad på beundrarsidan Ron the poet: The War

I andra sammanhang identifierade han den ena ubåten som I-76.

Facit: Vid ett tillfälle i maj 1943 trodde Lt Hubbard att de stött på en eller rentav två japanska ubåtar strax utanför Oregons kust. Jakten som följde varade i tre dygn. Fartyget som han av någon anledning förde befäl på fällde 37 sjunkbomber, och en rad andra fartyg och två luftballonger kallades in för att hjälpa till. När man inte kunde hitta något så konstaterade Hubbard att man sänkt ubåtarna. Den följande utredningen visade att det fanns en känd avvikelse i magnetfältet vid platsen vilket kan ha lurat Hubbard. Efter kriget fick man tag på japanska dokument där förlusterna skulle ha nämnts om de inträffat, men där ingenting sådant fanns med. I-76 sänktes i maj 1944.

Händelsen bidrog till att LRH:s militära karriär inte blev i närheten så lysande som den beskrivs av honom själv. En ännu tyngre belastning än "ubåtsjakten" var hans beslut att beskjuta en ö som visade sig tillhöra Mexiko, allierad med USA under kriget.

En intressant omständighet är att jag fick leta en stund efter en källa som tog LRH:s ubåtsjakt på allvar. Scientologerna har tappat kraft på flera fronter, en av dem är sökmotorerna. Någon scientologisk beskrivning av deras gurus krig mot Mexiko har jag inte letat efter.

Wikipedia (eng.): USS PC-815; Military career of L. Ron Hubbard

Inga kommentarer: