2017-07-07

Nattvarden enligt Muhammed

Nattvarden, den kristna trons mest utmärkande sakrament, finns omnämnd i Koranen. Men det är inte den nattvard som vi är vana vid.
Och de vitklädda sade: "Jesus, son av Maria! Kan din Herre låta ett bord [dukat till måltid] sänka sig ned till oss från himlen?" [Och Jesus] svarade: "Frukta Gud, om ni har sann tro!"
De sade: "Vi vill smaka [en sådan måltid], så att våra hjärtan får ro och vi får veta att det som du har sagt oss är sanningen, och så att vi kan vara dina vittnen."
Och Jesus, Marias son, sade: "Gud, vår Herre! Låt en måltid från himlen sänka sig ned till oss; den skall bli en högtid för oss, för den förste och den siste, och ett tecken från Dig. Och försörj oss [med det som vi behöver]! Du är den bäste Försörjaren."
Gud svarade: "Ja, Jag skall låta denna [måltid] sänka sig ned till er, men om efter detta någon av er förnekar [tron] skall Jag låta honom utstå ett straff som ingen i hela världen fått utstå."
- Koranen (eller rättare "Koranens budskap enligt Mohammed Knut Bernström"), Sura 5:112-115 (hakparenteserna är Bernströms)

Sura 5 kallas också Al-Ma'idah, "bordet" eller mer utsmyckat "den himmelska måltiden".

Muhammed hade mycket varierande kunskaper om den kristna läran. Att den första sista måltiden skulle ha utgjorts av ett magiskt bord som sänkte sig ner från himlen hör till de lustigare.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Muhammed redogjorde inte för den kristna avarten, utan den uppenbarade sanningen. Hans version är sålunda den rätta och ni är de skrattretande.

/Upplyst

Liten klen sa...

Trovärdiga belägg för dina påståenden.....
Koranen är inget trovärdigt belägg för något...

hjon sa...

Nu är det ju tydligt i källhänvisningen att det inte gäller den store profetens ord utan någon konvertit som haft svårt skiljas från sitt kristna namn. Vem har skrivit boken, undrar jag?

Hexmaster sa...

Mohammed Knut Bernström har gjort den svenska översättning av Koranen som anses bäst. Att han inte kallade den "Koranen" rätt upp och ner beror på att goda muslimer anser boken vara oöversättlig; enligt dem är Koranen den arabiska originaltexten, punkt, allt annat är tolkningar. Det var det som undertecknad hedning försökte att sammanfatta i källhänvisningen.

hjon sa...

Trodde Knut Bernström var hela namnet på översättaren och att citationstecknet gett sig av. Borde förstås ha googlat, men gick istället på intuition/fördom. Dumt av mig.