2017-02-15

Potentiellt "nobelpris i kvack" lovar gott

När affärsmannen Bengt Sjöberg diagnostiserades med lungcancer beslutade han sig för att donera två miljarder kronor till cancerforskning via den nybildade Sjöbergstiftelsen. Stiftelsen ska varje år dela ut mellan 60 till 70 miljoner till forskning inom cancer, hälsa och miljö.

Dessutom instiftades även Sjöbergspriset, där stiftelsen i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien varje år ska dela ut ett pris på en miljon dollar, cirka 8,9 miljoner svenska kronor, till en eller flera framstående cancerforskare. Nu har de första pristagarna utsetts.
- Amina Manzoor: Cancerforskare får Sjöbergpriset, DN 13 januari 2017

När Sjöbergs väldiga donation (större än självaste Alfreds) kungjordes väcktes farhågor om att det skulle kunna göra den redan penningstinna (vad branschen än själva påstår) kvackar-branschen ännu starkare.
Enligt hans [Sjöbergs] uppfattning har den svenska sjukvården helt monopoliserats av läkemedelsföretagen som drivs av ekonomiska incitament. Själv har han bekostat en alternativ behandling med immunförstärkande naturläkemedel i USA, parallellt med cellgiftsbehandlingen och en förändrad diet.

– Läkemedelsföretagen vill inte hitta botemedel. De vill utveckla läkemedel som förlänger livet så länge som möjligt till en väldigt hög kostnad för patienten eller sjukvården. Det är så klart deras inriktning och deras skyldighet att göra så mycket pengar som möjligt. Men det är inte säkert att det är det bästa för patienten, resonerar Bengt.

Därför kommer hans stiftelse fokusera på att utforska alternativa läkemedel och hur de kan användas i kombination med de traditionella, precis som han själv har behandlats. Anledningen till att han vill starta en egen stiftelse är för att han dessutom vill elda på en traditionellt sett långsam utveckling.
- Cecilia Vaccari: Han skänker två miljarder till cancerforskningen, Göteborgs-Posten 10 maj 2016

Men vad åtminstone priset beträffar, som med en miljon dollar ligger i nivå med de riktiga nobelprisen, så delas det ut av Kungliga Vetenskapsakademin. Och de har gjort ett gott val: Priset går inte till homeopater, antroposofer eller kvackare i bakpulver, utan till riktiga forskare.
Tony Hunters forskning handlar specifikt om hur det genom att blockera enzymet tyrosinkinas är möjligt att stoppa vissa cancerceller från att okontrollerat föröka sig. James Allison, som är professor vid University of Texas MD Anderson Cancer Center, har forskat om hur antikroppar tar bort immunförsvarets bromsar så att cancercellerna lättare kan angripas av kroppens eget immunförsvar.
- De får det första Sjöbergpriset, Dagens Medicin (TT) 14 februari 2017

Inga kommentarer: