2017-02-17

Spådoms-byråer

"Check Your Dreams Here" – Robert Nelson på Central Premonitions Registry i New York. På väggen bakom honom fejkade löpsedlar från en framtid där hans spådoms-byrå slagit igenom: Nyheter som kungörs innan de hänt, men som man ändå är förvissade kommer att hända eftersom man analyserat inrapporterade spådomar. (Bildkälla: "Alex": Central Premonitions Registry, Weird Universe 29 maj 2016.)

CPR* levde faktiskt ända in i webbåldern vilket innebär att vi kan presentera tanken med det hela från deras sajt (arkiverad, den lades ner ca 2008):
You have reached the home page of the new Central Premonitions Registry. This site will carry information on Precognition researches, and AN ON-LINE FORM WHICH ALLOWS YOU TO REGISTER IN REAL-TIME DREAMS THAT YOU FEEL MIGHT BE PRECOGNITIVE. [...] You are invited to record with us ANY dream(s) which you feel might be about the future, even if it looks extremely silly to you or makes no sense. Include as many details as possible, even, AND ESPECIALLY, if they seem trivial and of no significance at the moment. (Research shows that many times such details seem meaningless at the time exactly BECAUSE they are precognitive!).
- Central Premonitions Registry [arkiverad av Wayback Machine 15 april 2009]

Den uppmärksammades även i Sverige, åtminstone på notis-nivå:


- Hudiksvallstidningen 15 februari 1967

Byrån hade inspirerats av den British Premonitions Bureau som startat i London året innan. Vad man än tror om chanserna för ett sådant företag att nå något som ens påminner om framgång, så hade man åtminstone kunnat tro att de skulle bli översköljda med rapporter. Så blev dock inte fallet, åtminstone inte för BPB: De första sex åren fick de sammanlagt 1206 rapporter, eller i snitt en rapport varannan dag. Och vad den resulterande spåkraften beträffar så var det besvikelse på ömse sidor Atlanten:
Några av rapporterna föreföll verkligen att utgöra förutsägelser av händelser med allmänt intresse, som när fjorton barn dog i en brand på ett boende för utvecklingsstörda, eller när ett tvillingpar stängdes inne i ett kylskåp och kvävdes ihjäl. Men det fanns inget tydligt mönster, och det kom aldrig någon flod av rapporter som alla syftade på samma händelse. Vidare så kom de flesta rapporterna som verkade äkta från ett litet antal personer som rapporterade många drömmar, och allt som allt fick man betydligt färre signifikanta fall [hur man nu räknade] än väntat. De två institutens mål uppnåddes inte och de stängdes efterhand ner.
- Jesse Hong Xiong, The Outline of Parapsychology (University Press of America 2009)

Idén till spådoms-byråerna hade kläckts efter en otäck katastrof i Wales 1966 (WP). Efteråt hade två undersökningar genomförts där man bad folk att rapportera in "sanndrömmar"; detta hände sig också i en tid då parapsykologi togs på betydligt större allvar än idag. Resultatet gav en tydlig, som man tyckte, indikation på att många människor förutsett händelsen i sina drömmar, och att det verkade vara en utmärkt idé att samla in sådana under organiserade former för att få åtminstone indikationer på framtida händelser. Erfarenheten visade desto tydligare att det är mycket lättare att förutspå saker i efterhand än i förväg.

* CPR är annars etablerad förkortning för cardiopulmonary resuscitation, det som på svenska kallas hjärt-lungräddning HLR. Var så god att hitta på lustifikationer på temat.

Inga kommentarer: