2014-02-19

War declared by all


- War declared by all, The Onion, 5 augusti 1914 (typ)

Denna klassiska, fina och blott aningen finstilta tidningssida är inte bara rolig. Här finns flera detaljer som indikerar att den satts ihop av folk som åtminstone delvis kan ämnet.

Att skotten i Sarajevo den 28 juni får fel datum torde vara ett rent skrivfel.

Att fördrag kunde innehålla lite av varje är ett faktum. Ifall freden i Versailles 1871 innehållit en "död ärkehertigs-klausul" hade det bara varit en smula överraskande (eller OK, kanske lite mer än så). Att många fördrag, stycken därav och enstaka klausuler kunde vara hemliga gjorde diplomatin än mer spännande och oförutsägbar.

Woodrow Wilson arbetade hårt för freden ända tills landet tvingades in i krig. Hans tal Message on Neutrality från den 20 augusti innehåller formuleringar som "We must be impartial in thought as well as in action, must put a curb upon our sentiments as well as upon every transaction that might be construed as a preference of one party to the struggle before another" -- snubblande nära det koncisa "the US must remain apathetic".

"The War to End All Europe": Första världskriget innebar början till slutet på den europeiska hegemonin.

Huruvida kriget skulle bli kort eller långt rådde det, givetvis, delade meningar om. Det förra var det, som inför varje krig, många som trodde, inte bara de som tyckte på statligt uppdrag.

Ärkehertigs-konventet är en rolig idé som inte blir sämre om man vet att "ärkehertig" var en titel som enbart användes i en släkt: Prinsar av huset Habsburg. Vad Lower Polony gäller så får ni leta reda på det själv.

"Nobleman safety" var det inte mycket bevänt med vid den här tiden. Presidenter, kungar och viktigare premiärministrar föll lite då och då.

Att man i Serbien krävde självständighet från Österrike, och att detta ledde till mordet, är helt fel. Serbien var ett självständigt kungarike. Vidare var Gavrilo Princip serb till etniciteten men bosnier till nationaliteten; detta faktum har ofta blivit fel. Att attentaten utfördes under serbisk flagg antogs från första början men slogs fast först långt senare.

Blödarsjuka var ett högst reellt problem i en annan släkt, den all-europeiska stora kungafamilj som stammade från drottning Viktoria.

Ett krig mot eller åtminstone om Irland var det många som väntade på.

Inga kommentarer: