2014-02-27

Nautiska lån II

När ett uttryck når en viss ålder och, så att säga, en viss självklarhet, så är det lätt hänt att dess ursprung glöms bort. Här är några ord och uttryck från sjön som även landkrabbor tagit åt sig och sedan länge använt utan att ha en aning om vad de en gång betytt. Se även Nautiska lån I.

Klutar

Att "sätta till alla klutar" innebär att sätta alla segel. Gasen i botten, för att låna en liknelse från annat håll.

Själva ordet "klut" har en osäker äldre historia, men när det började nyttjas som segelterm — det äldsta belägget i text är från 1734, sen kan man bara gissa hur länge det faktiskt använts — hade det sedan länge dagens betydelse, alltså tygtrasa eller dylikt. Man kan tänka sig att det började som ett slangord.

Stopp och belägg

Att belägga innebär att man gör fast ett tåg eller liknande. Innan man belägger ordentligt så kan man kanske behöva slå en så kallad stoppare på trossen. "Lägg stoppare på, och belägg!" är ett annat sätt att säga samma sak.

Lösa boliner

Från sidokanterna på råsegel löper linor föröver för att hålla seglen sträckta åt vindsidan, mot bogen. Att ordet kommer av "bog-lina" är en gammal förklaring som ligger nära till hands och som rentav påverkat stavningen, men den är nog oriktig. När vindriktningen ändras, eller om man seglar för s.k. bidevind, får bolinerna lossas; det är då man seglar "för lösa boliner".


2 kommentarer:

Unknown sa...

När man seglar för bidevind kommer vinden INTE akterifrån!

Hexmaster sa...

Helt rätt. Vad kom det där ifrån? Fixat, tack!