2014-02-06

Bondetåget 1914

Idag är det 100 år sedan över 30 000 bönder samlades i Stockholm. Den stora frågan för dagen var försvaret: Lägger inte regeringen ut på tok för lite?

Det välregisserade arrangemangets höjdpunkt var på kungliga slottets borggård, där så många av de 30 000 som fick plats hörde, såg eller möjligen skymtade Gustaf V tacka för förtroendet. Hans borggårdstal var majestätets mest politiska uttalande på länge, och dess like har, såvitt jag vet, inte setts sedan dess. Statsministern fann situationen omöjlig, med en kung som talar om vad regeringen ska göra, och avgick.

Faktoider i sammanhanget? Talets upphovsman diskuterades en del.


Facit dröjde, ofta utpekades Verner von Heidenstam. Idag vet vi att det var Sven Hedin som stod för innehåll och formuleringar.

Fina sidan Stockholmskällan har material om Bondetåget som till exempel Marsch för Bondetåget
Wikipedia: Bondetåget; Borggårdstalet

Inga kommentarer: