2008-12-30

Stress

Man hör ofta talas om någonting som kallas för vår tids jäkt, och det påpekas ständigt att vårt moderna liv på ett speciellt sätt tar på nerverna. Det är klart att någon jäkt i egentlig bemärkelse långtifrån kan vara vanligt i våra dagar, då människor har långt mera ledig tid till förfogande än någonsin förr; likväl påtalas fenomenet ständigt.

När skrevs detta? Svaret i vit text nedan, markera för facit.

> Frans G. Bengtsson, "Försök till en optimistisk betraktelse", essä i samlingen De långhåriga merovingerna (1933) <

5 kommentarer:

Rolf sa...

Stress är att hinna med så mycket som möjligt inte bara på arbetet utan även på fritiden. Kraven är mycket högre inom alla områden i dag än förr. I arbetslivet, familjen, fritiden. Kravet att uppleva vara aktiv på fritiden och ändå ha ett välplanerat hem och bra relationer är mycket större än förr. Förr levde man på landet nära naturen i många fall. Man stressade inte fastän fritid var ett okänt begrepp. Man tog sig tid att prata med grannen tog en pratstund i lanthandeln och tog helt ledigt på söndagen. Stress ska inte mätas i arbetstid utan i krav. Krav samhället ställer, familjen ställer och man själv ställer på sig själv. Stress var okänt förr idag är det ett i-landsproblem som knäcker fler och fler människor och familjer. Stress är Krav.

Hexmaster sa...

Okej... Och du kontrollerade när citatet skrevs? - Min poäng är att folk tenderar att se sin egen generation som något speciellt, skild från de tidigare.

Att man efter sex arbetsdagar hade helt ledigt på söndagen var f.ö. efter kyrklig föreskrift, som jag förstått det.

Rolf sa...

Ja vilodagen kom från kyrkan och självklart behövs en helt fri dag det är jag säker på att även de som inte var troende då, tyckte var bra. Man behövde inte känna sig som onyttig eller ovillig till att arbeta den dagen man fick rätt att vara helt ledig. Detta är något som borde bevarats in i vår tids stress samhälle, Många i dag kan inte och har förlorat viljan till att vara lediga. Men människan är inte gjord för att arbeta sju dagar i veckan vilka många gör i vår tid. Då ser jag det som arbete även när människor sportar umgås långt in på nätterna på helgerna och skjutsar barn hit och dit, sköter hem och sina relationer. Förr länge sedan var inte detta stressmoment. Man umgicks i sin lilla by inte på platser dit man hade färdväg på timmar och man tog mer hand om varandra då man var mycket mer beroende av varandra. Var det fel? Nej för männisikan då var inte stressad på samma vis som i dag. Man levde med naturens skiftningar och vi är som människor en produkt av naturen vi har i alla tider levt med naturen utom det sista århundradet som i mänsklig vålmåendesynpunkt är en katastrof.

Hexmaster sa...

Kort fråga till Rolf: När inträffade "förr"?

Lena Synnerholm sa...

Stress har nog alltid funnits, fast i olika hög grad. Jag tror inte det beror på, hur mycket man faktiskt måste göra. Jag tror det i stället beror på, hur mycket man TROR att man måste göra. Folk tror att dom inte duger, om dom inte gör en massa saker, utöver det dom faktiskt behöver. Det handlar helt enkelt om prestationsångest, i en del fall till och med additionsångest. Det är då frågan om prestationsångest, på flera områden samtidigt.