2008-12-17

Gustav II Adolf den förste

När jag researchade* artikeln "Här skall staden ligga" - som Gustav Adolf nog inte alls sade när Göteborg grundades, för andra gången förresten - så fann jag att statyn på hans torg mitt i staden också var den andra i ordningen, ironiskt nog. Den första statyn göts i Tyskland och fraktades per båt uppigenom, men så förliste man vid Helgoland (två små öar utanför tyska kusten, väster om Danmark). Befolkningen begärde ett såpass högt pris för statyns bärgande/återlämnande (jag vet inte om fartyget faktiskt sjönk eller inte) att göteborgarna fann för gott att låta göra en ny, den kom fram all right och är alltså den som står på torget just nu.

Så småningom hamnade den första statyn på något sätt i Bremen; kanhända såg man den som en sorts trofé. Den förstördes under andra världskriget, jag antar att det var under de allierades intensiva bombningar. (Under tidigare krig, Gustavs t.ex., hade den löpt stor risk att bli omsatt till kanoner.) [ Uppdaterat: Eller så blev den verkligen kanoner, bildligt eller bokstavligt, i samband med en insamling av krigsviktiga metaller Metallspende des deutschen Volkes sommaren 1942 som Ove i VF nämner i kommentarerna. ]

Jag har hittat synnerligen lite information om denna staty (inte för att jag letat så flitigt), men när jag av en slump fick reda på att det var just posthuset den stod framför, så tog jag itu med saken - någon avbildning måtte det väl finnas? Och jomen!

Vykort från 1909. Gustav Adolf - Denkmal = "minnesmärke för G. A." Denna staty var alltså, såvitt jag förstått det och kunnat finna vid detaljgranskning, identisk med den i Göteborg.


* Eng. re-search, "återsöka" = när man letar reda på något man tidigare letat reda på men tappat bort så man får leta reda på det igen.

4 kommentarer:

Kurt sa...

Statyer som "förstörs" under krig, kan också ha smälts ned för att komma åt metallen?

Hexmaster sa...

Under äldre tider var detta som sagt mycket vanligt. Om det fanns en såpass stor efterfrågan på brons under andra världskriget att man var beredda att smälta ner sådana statyer vet jag inte, men jag tvivlar.

Däremot vet jag att Bremen, liksom flera andra tyska städer, utsattes för ett synnerligen intensivt bombardemang upprepade gånger (här).

Ove i VF sa...

Om man tittar efter Bremen på Wikipedia (på tyska) så hittar man en undertitel: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Denkmale_und_Standbilder_der_Stadt_Bremen.
I denna lista finns ett avsnitt "Gustav-Adolf-Denkmal". Där finns beskrivet hur statyn hamnade i Bremen, och där anges att den monterades ner den 12 juni 1942 i en aktion som kallades "Metallspende" (troligen en insamling av metall för krigsindustrin).

Unknown sa...

... han, G II A, står i Tartu, Estland, också ...