2008-12-12

Lussekatter

Efter Lucia, såklart. Eller? Enligt en vanligt förekommande uppgift är det inte alls Lucia utan Lucifer som ligger bakom.

Tidigare har bullarna kallats djävulskatter, med varierande stavningar som dyvelskatt och dövelskatt. Eftersom ett annat namn på djävulen är Lucifer (Jesaja 14:12) kom omsider formen lussikatt att användas istället, kanske så man slapp att ta den onde i mun, i dubbel bemärkelse, liksom kanske att ordet även kunde uppfattas som "lucia-katt". Men - finns det några belägg för att det faktiskt var så det gick till? - En annan association är förresten att Lucia sågs som en bra dag att idka avlusning. (Stavningen "lussi" har även använts om Lucia, som medeltidens Lussimässa, så det behöver inte nödvändigtvis vara en förenkling av Lucifer).

I sydvästra Sverige bakas till L. ett särskildt kultbröd (se d. o.), kalladt "dövelskatt".
- Nordisk Familjebok (1912): Lucia

Noterar att även SAOB sorterar in lussekatterna som ett lucia-ord. Det äldsta belägget är Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning från 1898.

Företeelsen uppges ha kommit från Tyskland, där man på 1600-talet berättade om - och sannolikt även spelade upp, åtminstone delvis - hur Jesusbarnet, Kinken Jes, gav bullar till de snälla barnen (vilket i protestantiska länder fungerade bättre än helgonet Sankt Nikolaus) och djävulen, i form av en katt, smörj åt de stygga. Som så ofta i helg-sammanhang finns det ett flertal varianter på denna beskrivning, och inget hindrar väl att de kan vara sanna allihop. Fast jag tvivlar på om lussekatter började ätas i Mälardalen i slutet av 1600-talet för att sedan spridas över landet, vilket uppges på ett flertal hemsidor.

En mer fantasifull förklaring går ut på att det är gamla Frejas katter som återuppstått. Den stämmer nog inte. Däremot är det avgjort så, att i synnerhet julhelgens historia är synnerligen trasslig och osäker; det verkar knappt finnas en enda detalj, som inte förklarats på minst två olika sätt, och därtill förflyttat sig i kalender, geografi och kulturlager.


Mer om framför allt Lucia-sången på faktoider.nu: Sankta Lucia

Kuriosa: Undertecknad är släkt med Arvid Rosén.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Sankt Nikolaus och djävulen i form av en katt? Det har jag inte stött på, katten alltså. I vanliga fall följs Nikolaus åt av Ruprecht. Har du mer om katten?

http://en.wikipedia.org/wiki/Knecht_Ruprecht

MVH

Hans

Hexmaster sa...

Katten nämns här: Lussekatt mot onda makter. Källan verkar vid första påseende inte opålitlig, men jag har inte grävt vidare i just den detaljen.

Området är, som sagt, trassligt, av flera skäl...

Är förresten lite nyfiken på tyskan i "Kinken Jes". Ett diminutiv?

Anonym sa...

Jag har skrivit en hel del om svenska högtider och höll på med en text kring varför det heter lussekatter. Dock publicerade jag den aldrig just eftersom det finns få källor som tydligt talar om varför det heter just så.

Problemet är dels hur lussekatterna om de nu inte har med luciadagen att göra har hamnat just där. Dels är det ypperligt osäkert om lucia verkligen går att härleda till Kinken Jes-traditionen i Tyskland. Teorin kommer från Carl W. von Sydows bok "Lucia und Christkindlein". Dock har teorin kritiserats av bl.a. Hilding Celander och Martin P:n Nilsson som menar att lucian är ett senare lån från stjärngossetågens änglar.

Om man anammar den senare (vilken jag ser som mer trolig) är det ännu svårare att koppla lussebullarna till lucia.

embla sa...

Jag är tveksam till källans tillförlitlighet, och undrar om den inte bara återskapar ett gammalt missförstånd.

SAOB har som sagt med lusse under uppslaget Lucia, och där finns flera andra ord som börjar på lusse- (och lussi-). Varför skulle just bara lussekatt ha djävulskt ursprung?

Pro: ifall lussekatt är det första ordet med lusse-, skulle förledet kunna ha spridit sig till de andra begreppen.

Contra: Nordisk familjebok (uggleuppl.) har under uppslaget Lucia med flera ord som börjar på lussi- i samband med Lucia, men bullen (som bakas "i sydvästra Sverige") kallas fortfarande dövelskatt.

Vidare verkar att "lussa" enligt min mening vara en lättillgänglig verbifiering av det man ägnar sig åt under Lucia, och förledet lusse- (eller lussi-, vilket ju i alla fall låter som samma) för sådant som man ägnar sig åt under Lucia (vilket ju redan står omnämnt i inlägget).

Därtill är nog kopplingen till de tyska djävulskatterna inte oomstridd om man får tro ovanstående bloggare, även om ordet dövels-/dyvelkatt som just betyder det, är med i SAOB. Samma blogg skriver i ett källbelagt inlägg att kopplingen mellan Lucia och Lucifer är en gammal folketymologi baserad på ljudlikhet.