2008-12-22

Lördagsfråga: First actual bug


Det var den 9 september 1947, kl 15.45 som synes, som man i datorn Mark II på Harvard-universitetet hittade orsaken till ett mystiskt fel: en insekt hade fastnat i ett relä*.

Detta var nog världshistoriens första funna faktiska bug - men det var inte, som ofta uppges, det tillfälle då termen myntades. Redan kommentaren "First actual case of bug being found" visar att begreppet användes. De tidigaste beläggen verkar komma från 1800-talet, kanske av självaste Thomas Edison, även om det myntades tidigare. Att det skulle förekomma redan hos Shakespeare skulle jag gärna få en källa på.

En av de som deltog i körningen på Harvard var Grace Hopper. Hon skrev den första kompilatorn (ett program som översätter program skrivna i ett språk som C eller Java till maskinkod). I datasammanhang motsvarar det ungefär - tja - att uppfinna tryckkonsten kanske?


Etymonline: bug
Wikipedia: Software bug; Grace Hopper

* Ett relä är en sorts strömbrytare. Med en ström kan man styra om en annan ström som skall gå åt ena eller andra hållet. Genom att koppla ihop många relän kan man få dem att göra riktigt häftiga saker - de är de mekaniska motsvarigheterna, och i datasammanhang föregångarna, till transistorer.

Inga kommentarer: