2019-12-18

Folklorens hämnd

Denna jämförelse borde ha fler exempel. Men när jag hittade det andra kunde jag, av lätt insedda skäl, inte låta bli att ställa upp dem bredvid varandra så här. Kanske någon läsare känner till ytterligare exempel på folklorens hämnd?
Någon gång i början av 60-talet kom ett team av nordiska specialister till norra delen av Kenya, där man skulle projektera och bygga en väg, finansierad av den nordiska biståndsorganisationen. De nordiska experterna beslutade sig efter att ha gjort sina mätningar för att låta den projekterade vägen följa en linje som bl a gick rakt igenom en liten kulle utanför en landsby. Under arbetet med projekteringen uppsöktes vägbyggarna av landsbyns medicinman, som allvarligt varnade dom för den planerade linjeföringen: jordens gud Nzo hade nämligen sin boning i just den kullen, som man hade tänkt plana ut – och Nzo skulle naturligtvis ta mycket illa vid sig av en sådan förolämpning och hämnas på de vita experterna! 
De nordiska vägbyggarna skrattade gott åt detta exempel på afrikansk vidskepelse – och byggde naturligtvis sin väg med hjälp av stora bulldozers rakt genom kullen. 
Några månader efter att vägbygget hade färdigställts på denna sträcka inföll regntiden och vägen underminerades och sköljdes helt enkelt bort på ett område av ett par hundra meter alldeles intill Nzos boning. De nordiska vägbyggarna fick börja om från början, välja en helt ny linjeföring av vägen – och medicinmannen i landsbyn hade fått rätt i sina förutsägelser!
- Frants Staugård, Den folkliga medicinen (Liber förlag 1979)

Det andra fallet är hämtat från Eugene N. Andersons bok Ecologies of the Heart (1996):
Ett av de fall han tar upp gäller ett sjukhus som 1965 skulle uppföras på en bergssluttning i Hong Kong. När man skulle gräva ut marken för den djupa grund som var nödvändig för byggnadsprojektet berättade några äldre kineser för Anderson att det var ett dåligt val av plats, eftersom det bodde en drake i berget. "Konstruktionen har skurit av drakens pulsåder", sa de. Och har man sett, strax därpå drog en tyfon med regn och hårda vindar fram över den dåvarande brittiska kronkolonin. Den sönderskurna marken förmådde inte hålla emot vattenmassorna och rämnade i ett stort skred som begravde ett par hus vid bergets fot, varpå de gamla kineserna samstämmigt förklarade att det är precis så det går om man skär av drakens pulsåder.
- Thomas Malm, Djur och odjur: Prolog till en tvärvetenskaplig kryptozoologi, Folkvett 2011/4

En snabbtitt i Anderson ger ytterligare detaljer som tydligt visar att det han beskriver verkligen var självupplevt. Sjukhuset byggdes på en kulle med utsikt över Castle Peak Bay, där hans familj bodde.
Men nog är det lustigt att berättelsen från Kenya stammar från samma tid, med praktiskt taget identiskt förlopp och sens moral?

3 kommentarer:

HJ sa...

Jag tänker direkt på en historia från Island, om amerikanska armen (troligen snarare flygvapnet) som skulle bygga en väg till en armebas. En större sten (typ ett flyttblock tänker jag mig) låg där vägen skulle dras och behövdes tas bort. Lokalinvånarna varnade om att under stenen bodde ett lokalt troll som inte kunde störas. Och såklart gick det troll i arbetet (Bildligt. Eller bokstavligt?). Maskiner gick sönder, spängladdningar som inte fungerade osv. Så man gav upp och drog vägen runt stenen.

Känns som att man skulle kunna tråla fram den historien, men den berättades mig före internets tid.

/Håkan

Hexmaster sa...

Det låter som det jag tog upp i denna bloggpost - ett block som flyttades 1998 eftersom det under senare år kommit att förknippas med skrymt (en koppling som intressant nog icke är äldre än 1900-talet).
http://faktoider.blogspot.com/2013/10/alvklar-vag.html

Men din historia var mycket mer dramatisk. Antar att du hörde den före 1998 så då kan det inte vara samma.

HJ sa...

Tack för påminnelsen om bloggposten!

Den historia jag hört skulle mycket väl kunna härstamma från flytten 1970. Sedan var ju inte det jag fick berättas för mig en förstahandskälla, utan hade säkert gått igenom de metamorfoser som man kan förvänta sig. T.ex. att göra tydlig skillnad mellan "lokal visdom" och "utifrån kommande" genom att blanda in amerikanare.


/Håkan