2019-12-31

Decennier

A YouGov poll was conducted on December 2, 2019, asking 13,582 Americans whether the following decade would begin on New Years Day 2020 or New Years Day 2021. Results show that 64 % of Americans answered the next decade will begin on January 1, 2020, and will end on December 31, 2029. 19 % of the Americans surveyed replied they are unsure, while 17 % answered the next decade will begin on January 1, 2021, and will end on December 31, 2030.
- Wikipedia: Decade

Ibland sägs det att 2020 "egentligen" inte är det första året i sitt årtionde, utan det sista. Det beror, som så ofta men sannerligen inte alltid, på hur man räknar.

Själv räknar jag utan tvekan 2020 som det första året i det nya 20-talet. Det beror inte bara på att jag alltid hört talas om det glada 20-talet och är nyfiken på hur ett sådant kan te sig, utan även på att jag använder "årtionde" i den gängse betydelsen. (Jag misstänker att svenskar i en väl utformad enkät skulle svara 1/1 2020 i ännu högre grad än de 13 582 registrerade "amerikaner" på YouGov som klickade i dagens webbundersökning 2 december 2019.)

Det andra sättet att räkna utgår ifrån det första året i vår tideräkning, år 1 (eftersom år 0 ju aldrig funnits). Då blir det första decenniet e.Kr. år 1-10, det andra 11-20, osv. Och räknar man fram ytterligare tvåtusen år så hamnar man på det tvåhundratredje decenniet 2021-2030.

Finns det någon någonsin någonstans som räknat med sådana årtionden 1-10 till vardags, eller för den delen om historiska sammanhang? Det finns det säkert, men metoden verkar, på något mystiskt sätt, enbart låta höra om sig när entalet, samt ev tiotalet, samt mycket ev hundratalet, går mot noll. Det har uppenbarligen inte varit tillräckligt ofta för att den breda allmänheten ska ta till sig den.


15 kommentarer:

Anonym sa...

Jag skulle säga att 2020-talet börjar i morgon och att 2000-talet (både millenniet och seklet) började år 2000, men att det tjugoförsta århundradet började år 2001. "Den andra hundralappen" börjar med 101 kr (enklare nu för tiden när det inte finns ören!).
/Smaragdalena

Ralf sa...

En tal-linje börjar med noll.
På vägbyggen börjar vägen med talet noll och första tvärsektionen är vid siffran noll och kallas nollsektion. Det är inte samma sak som normalsektion.


Men en bok börjar med kapitel ett. Gör vi en resa börjar den med etapp 1 osv.

När ett barn föds är det ju noll år.
Så 2020 är första året på nya decenniet. Just idag när detta skrivs är det 2019.99

Hexmaster sa...

Andra hundralappen var en bra jämförelse. Liksom den med tallinjer - skulle en linjal börja med 1 cm? - och bokkapitel. Men jag blir snurrig av att jämföra sekler och århundraden som skiljer på enstaka år...

I historiska sammanhang bekymrar man sig visserligen sällan om någonsin för sånt. Man kan prata om 1970-talets politiska strömningar och utan att generas det minsta ta med 1969 och 1968. Eller "det långa 1800-talet", ett använt och användbart begrepp, som började i slutet av 1700-talet och tog slut först 1914.

En sådan milstolpe till händelse inträffade ju 2001. Den infaller såväl på 2000-talet som tjugoförsta seklet som tredje årtusendet.

Ralf sa...

En annan kul grej
Jesus föddes år ett. Inte år noll!
Och nu finns det ju de som säger att han egentligen föddes år 3 efter, eller 4 år f.kr. Oc då är frågan när dom anger år -4, har dom ett nollår med i sin model? Ska man vara riktig krass ska dom ha två nollår. tänk på tal-linjen...

Unknown sa...

Hårklyverier...

AH sa...

Egentligen kanske det inte spelar så stor roll när Jesus föddes. Tanken med tidsräkningen var ju att han skulle ha fötts år 1 och på så sätt är det inte helt ologiskt att säga att 20-talet startar med år 2021. Jag kommer dock ändå anse att 20-talet börjar imorgon.

Kommer annars att tänka på tågförseningar. När är ett tåg verkligen försenat? Om ett tåg ska komma fram 19:00, är det då försenat om det kommer fram 19:00:59? Som den officiella statistiken är skapad skulle detta tåg ha kommit fram i tid enligt STM(0) (siffran inom parantes anger inom hur många minuter från utsatt tid som tåget får komma försent för att anses ha kommit inom tid, där femminutersnivån är den som oftast brukar användas för att tala om andelen försenade tåg). Man skulle dock lika gärna ha kunnat använda 19:00:00 som gränsen för när ett tåg är försenat enligt STM(0), vilket bättre stämt överens med när 20-talet börjar.

Annars, då det gäller epokers start och slut, bryr de sig ju sällan om vår indelning av decennier och sekler. 30-talet kan väl visserligen i politiskt hänseende anses rätt bra överensstämma med decenniets. Här skulle man väl kunna säga att 30-talet startade med börskraschen i oktober 1929 och slutade med andra världskrigets start i september 1939. Detta var visserligen långt innan jag föddes, så jag kan inte uttala mig så mycket om den tidsandan. Från eget minne minns jag bättre hur 90-talet startade väldigt nära 1 januari 1990. Jag förknippar åtminstone 90-talets start med Berlinmurens fall i november 1989.

Anonym sa...

Det hjälper inte att blanda Jesus in i det här. Hela systemet upphittades av Dionysius Exiguus som på grund av sina kalkyler som ingen vet vad de var baserade på bestämde att det "då" var år 525 efter Kristi födelse. Dionysius kände inte till begreppet noll som först kom från araberna långt senare.

Hexmaster sa...

Om ni läst det ni kommenterat så hade ni sett länken till år 0-faktoiden. Där Dionysus, Jesus m fl tas upp.

Anonym sa...

Om man låtsas att Jesus föddes den 25 december år 1 och vill fira att det gått 2020 år sedan dess, bör man ju varken fira nu eller om ett år, utan först i slutet av år 2021.

Hexmaster sa...

Det finns kanske de som firar Jesu jämna (och säkert oriktiga) födelsedagar. Men här handlar det bara om hur vi delar upp decennierna.

Unknown sa...

Så svaret på frågan är:
https://xkcd.com/2249/

Anonym sa...

Det var typ min poäng. Jesus jämna födelsedagar är en sak, sekler och decennier är något annat.

Hexmaster sa...

Anonym: Ah OK.
Unknown: Så är det! Xkcd har talat.

Einarsson sa...

Stephen Jay Gould skrev en hel liten bok om detta:
https://en.wikipedia.org/wiki/Questioning_the_Millennium

Svensk översättning: Myterna om millenniet (Ordfront 1999)

Einarsson sa...

Eller - ser jag nu när jag bläddrar i boken - bara till en del om vid vilket datum ett sekel (århundrade, årtusende) börjar och mest om andra tidsrelaterade saker.