2019-12-26

Alika, full som en

Tordmule Alca torda, sannolikt spik nykter

En alika kan man tydligen vara full som. Vad är då en alika?

I Danmark och Norge har man observerat den pingvin-liknande alkefågeln tordmule och dess vaggande, till synes osäkra gång. Den har man jämfört dem med berusade personer; sålunda kunde man bli "full som en alk” eller ”allike”. I Sverige har vi inga ”allikor”. I södra Sverige finns dock dialektala alikor som är helt andra fåglar, nämligen kajor. Så har den danska ”allikan” blivit en skånsk "alika”, alltså en kaja. Uppdaterat: Kajor heter allikor på danska – enkelt konstaterat redan i länken till WP (da.): Allike – så tordmulen behöver inte ha passerat skånskan för att bli till en kaja.

Det finns en annan förklaring av fyllekajan som går ut på att de skulle vara särskilt begivna på sprit. Det är ett faktum att kajor hållits tama, kanske har en del gjort sina kajor berusade (genom att mata dem med brödbitar som doppats i brännvin), kanske har en del fåglar utvecklat en smak för och rentav beroende av sprit ... Men även om sådant kan ha bidragit till begrepp som ”fyllekaja”, så är själva ursprunget den felöversatta tordmulen.

Fyllkaja finns belagt sedan mitten av 1800-talet, ”full som en alika” något senare” — vilket inte på något sätt hindrar att begreppen kan ha nyttjats innan de skrevs ned i bevarad text.

7 kommentarer:

Från Sandbys horisont sa...

Nåja, på danska heter kajan allike, så någon felöversättning är det knappast. På plattyska alleke, som också betecknar kaja och inte alka.

Christian_Henriksson sa...

Som Från Sandbys horisont säger så är "allike" inget annat än en kaja på danska, så den eventuella feltolkningen gjordes i så fall där och inte vid inlåningen till svenskan. Det finns inga alkor i Danmark så det är inte alls otroligt att de förvanskat uttrycket "fuld som en alk" till "fuld som en allike" efter hand som en folketymologi. Det verkar dock inte råda någon större konsensus om den saken i Danmark, utan båda teorierna framhålls på olika ställen.

Det som talar emot det en smula är väl att det låter lite knepigt att svenskan skulle låna in uttrycket efter att det förvanskats i danskan, och att det dessutom då lånas in med en skånsk dialektal term som väl närmast är okänd i svenskan. Man kan tycka att uttrycket i så fall nästan borde ha folketymologiserats tillbaka till "alka".

Från Sandbys horisont sa...

Men skånska *är* en dansk dialekt ursprungligen så ordet är inte inlånat från danska utan har alltid funnits här.

Christian_Henriksson sa...

Jag har väl inte sagt något annat?

Från Sandbys horisont sa...

För min del tror jag att alka och alika är helt olika ord och inte alls har gemensamt ursprung. Detsamma säger Hellquist, att kopplingen mellan alka och alika är "mycket osannolik".

Hexmaster sa...

Alliken är dansk, tack för den! Lite synd att skånskan inte behövs alls, men är det så så är det så.

Tordmular finns i såväl Sverige (skulle gärna vilja se en) som Danmark. Om man dessutom räknar in Island (danskt till 1900-nånting) och Grönland så finns det mycket gott om tordmular och andra pingvinliknande fåglar på danskt territorium.

KA sa...

Enligt SAOB (tryckt 1898) används alika (med diverse variantstavningar) särskilt i Skåne, Blekinge och Halland, dvs i de gamla danska landskapen. Men SAOB har ett längre resonemang som är för långt att återge här ...