2018-08-19

Karl 14 Johan även i Norge

Karl III Johan, i Sverige Karl XIV Johan, opprinnelig Jean Baptiste Bernadotte ...
- Wikipedia (no.): Karl III Johan

Om man läser om Karl Johan hittar man snart uppgiften att han, som ju var den XIV:e i Sverige, var den III:e hos brödrafolket. Eftersom Norge varken haft särskilt många kung Karl eller någon fantiserande Johannes Magnus (se faktoider.nu: Kungarnas numrering) så har det aldrig fallit mig in att betvivla uppgiften. Förrän nu.

... Franskmanden Bernadotte, under Kongenavnet Karl 14. Johan ...
- Tidningen Gudbrandsdalen, 16 maj 1914


I norskt material från 1800-talet är det lätt att hitta såväl Karl 14 som 3 Johan:

- Tidningen Asker og Bӕrums budstikke, 17 januari 1906

Om det fanns någon norm så är det tydligt att den inte följdes. Kanske man såg en nationalistisk poäng med trean?

Som nog så ofta hittar man nog så intressanta uppgifter på Wikipedias diskussionssidor som i själva artiklarna. På den svenska om C14 hittar man användare som förgäves försöker få gehör för XIV även på norska; Wikipedia (sv.): Karl XIV Johan/Diskussion. På den norska motsvarigheten Karl III Johan/Diskusjon finns en länk till den svenska familjeboken, där ett väckt men ignorerat förslag till stortinget nämns:
I Norge hade, före Karl XIII:s uppstigande på norska tronen, endast en konung burit namnet Karl, nämligen svensk-norske unionskonungen Karl Knutsson, och i Norges konungalängd borde Karl XIII således vara K. den andre, K. XIV Johan Karl den tredje o. s. v. 1836 väckte också en norsk stortingskommitté förslag om särskild namnsiffra för konungen som Norges konung, men stortinget fäste vid förslaget intet afseende.
- Nordisk familjebok (1910): Karl, svenska och svensk-norska konungar

Sammanfattningsvis förefaller det klart och tydligt att även om 3:an idag är normen så har den inte alltid varit det. Och den har aldrig varit "lagstadgad" eller något ditåt.

Inga kommentarer: