2017-08-01

6EQUJ5 = ET?

Bilden visar ett litet, litet utsnitt ur en omfattande datautskrift från ett radioteleskop i Ohio. Tecknen visar, enkelt uttryckt, hur den mottagna signalen på strax över 1420 MHz, uppmätt var 12:e sekund på en liten fläck på himlavalvet, varierar: Ett mellanslag anger att signalen är svagare än brus (som det uppmätts de senaste minuterna), 1 att signalen är ungefär = brus, 2 dubbelt så stark som brus osv. När ensiffriga tal inte räcker så används bokstäver, där A = 10 osv. Poängen med frekvensen 1420 MHz är att den av flera anledningar passar för kommunikation mellan civilisationer som har noll koll på varandra, och det är därför den används i jakten på utomjordisk intelligens – SETI, som denna mätning var en del av.

Utskriften på bilden gick astronomen Jerry R. Ehman igenom i augusti 1977. (Det framgår inte vilken sorts analys han och kollegerna gjorde, men det måtte ha varit något mer avancerat än att bara konstatera signalstyrkor.) Det var då han hittade en spik, uppmätt måndagen den 15 augusti, och som mest trettio gånger högre än bruset. Det är en odiskutabel anomali. Klart värt det "Wow!" som Ehman klottrade dit.

Närmare bestämt uppmättes en signal som var så här mycket starkare än bruset:

... - - 6 14 26 30 19 5 - 1 ...

Det är de värdena 6EQUJ5 representerar Det har uppstått en viss mytbildning kring signalen, som att den på något sätt skulle ha utgjorts av de specifika tecknen 6EQUJ5 och ha varat i 72 sekunder. Så är inte fallet: Tecknen anger hur signalstyrkan varierade över 6 mätningar som gjordes under 72 sekunder.

Om man ritar upp värdena i ett diagram ser man att de bildar en vacker normalfördelning. I kombination med det faktum att radioteleskopet var stillastående, och vars mätpunkter därför sakta förflyttades på det roterande himlavalvet (eller tvärtom då), så indikerar det att signalkällan verkligen var en punkt långt bort. Men vad?

Flera förklaringar har lanserats. Kanske det var en signal från jorden som reflekterades av någonting i omloppsbana? Eller en komet omgiven av vätemoln, som skulle ha passerat i radioteleskopets "sikte" den 15 augusti 1977? Det sistnämnda förslaget har avfärdats av astronomer (för vad det är värt, se rebuttal nedan; debatten pågår), andra har varit svårare att förhålla sig till.

Men om det nu var en utomjordisk civilisation? I så fall så har den inte gett ifrån sig ett pip, än mindre ett 6EQUJ5, sedan augusti 1977 – och ja, man har försökt att lyssna rätt på dem. Många gånger.

Wikipedia: Wow! signal
Dr Robert S. Dixon, Ohio State University SETI program: Rebuttal June 6, 2017

Inga kommentarer: