2017-08-11

TT samarbetar med Scientologerna

Vi har spridit våra nyheter i snart 100 år. Nu kan vi även sprida dina. Med vår nya tjänst Via TT skapar du enkelt dina pressmeddelanden. Sedan ser vi till att dina nyheter hamnar i det flöde som journalisterna hämtar sina nyheter ifrån.
- TT:s reklam tjänsten "Via TT", i kampanjen kallad "TT:s finrum"

TT:s tjänst möttes tidigt med misstänksamhet och kritik. Vad gick den egentligen ut på? Skulle redaktioner luras att tro att reklamutskick i själva verket kom från TT? Om det inte var syftet, vad var syftet?
Kampanjen ska visa att man via vårt system kan skicka sina pressmeddelanden via vår lina till Sveriges redaktionella system. Det är en fördel med vårt system jämfört med konkurrenternas som reklambyrån leker med i kampanjen, säger Sara Perers. [...]
Sara Perers poängterar att materialet från "Via TT" hela tiden tydligt särskiljs från det redaktionella materialet.
– Det är otroligt noga uppmärkt, säger hon.
- Erik Wisterberg: TT:s "finrum" för pressmeddelanden kritiseras – formuleringar ses över, Dagens Media 20 januari 2016

Ett gäng som gärna prövade erbjudandet, och därmed TT:s integritet, var scientologerna på KMR. Scientologerna är en av de mest kända sekterna, och Kommittén för Mänskliga Rättigheter deras mest kända bulvan. Hur det gick? För scientologerna på KMR alldeles utmärkt, då de fick ut sin desinformation prydd med TT:s logga. För TT har det kommit därhän, att deras företrädare säger saker som nedanstående:
Kan vem som helst kan skicka ut desinformation via TT:s presstjänst?
– Nej, man får inte sprida falskheter eller personangrepp via vår tjänst, säger Lina Hedenström, vice vd på TT. 
Så ni bedömer KMR:s innehåll som sant?
– Nej, TT står inte bakom deras innehåll. 
Så innehållet får inte vara falskt, men ni tar inte ansvar för innehållets sanningshalt. Hur går det ihop? 
– Alltså, sanningshalt, jag vet inte vad den exakta formuleringen i vårt avtal är, men man får inte sprida spam till exempel, det finns ett ramverk av regler som kunden måste förhålla sig till. 
- Joachim Sundell: Nyhetsbyrån TT i mediesamarbete med scientologer, SVT 10 augusti 2017

Uppdaterat: Jag blev intervjuad i en uppföljande artikel.
Beskedet om att nyhetsbyrån TT ingått i ett pr-avtal med scientologorganisationen "Kommittén för mänskliga rättigheter" har väckt starka reaktioner. Nu kritiseras nyhetsbyråns samarbete för att skada förtroendet för den redaktionella nyhetsverksamheten.
– Det går inte att se på något annat sätt än att TT sprider desinformation, säger Peter Olausson, ordförande i föreningen Vetenskap och Folkbildning.
- Joachim Sundell: Hård kritik mot Nyhetsbyrån TT:s förmedling av scientolog-pr, SVT 15 augusti 2017

Uppdaterat igen: TT dumpar scientologerna.
– Vi kände att om man skärskådar det de gör och skriver angående psykisk sjukdom, så handlar det om samhällsfarlig verksamhet. Och det gör att vi inte vill att de använder våra distributionskanaler, säger han till Kulturnyheterna.
- TT:s vd och chefred. Jonas Eriksson intervjuad i TT bryter kritiserat pr-avtal med scientologer, SVT Kulturnyheterna 28 augusti 2017

2 kommentarer:

AH sa...

Det går självklart att ifrågasätta att TT förmedlar pressmeddelanden åt andra överhuvudtaget och då extra mycket åt scientologerna. Men det stora problemet som jag ser det är att de använder en logga som innehåller TT:s egen logga (ringen med svart bakgrund och två vita T:n inuti). På något sätt säljer de därmed inte endast en tjänst utan även ett varumärke. Detta kan vara förvirrande för nyhetsredaktioner, för att inte tala om hur förvirrande det kan vara för vi vanliga mediakonsumenter.

Hexmaster sa...

När TT säljer ut sitt värdefulla varumärke förvirrar de för såväl vanligt folk som mediebranschen. De gör inte bara sig själva en otjänst utan hela mediebranschen. Det är den främsta vinklingen som nyheten fått, vilket är förståeligt och bra; KMR och CoS vet väl alla redan vilka de är.