2012-01-18

Läkare i Malawi och Manchester

Påstående: Det finns fler läkare från Malawi i Manchester än i Malawi.

Vad tror ni om det? Sant eller falskt?

Uppgiften dök tydligen upp på 80- eller rentav 70-talet. Den var, som så ofta, inte helt tagen ur luften.

Kopplingen till verkligheten bestod i att Malawi årligen skulle skicka några läkarstudenter till universitetet i Manchester. Så småningom blev man i Malawi bekymrade över hur få av dessa som återvände; de examinerade läkarna föredrog att stanna i Storbritannien. Här kan uppgiften ha myntats av någon pessimistisk utvärderare, att resultatet inte blev en förstärkning av läkarkåren i Malawi utan tvärtom en utarmning: "det finns fler läkare från Malawi i Manchester än i Malawi".

Helt sann verkar påståendet aldrig ha varit. Idag är det definitivt osant, hur man än räknar. Men lever kvar gör det tydligen.


BBC: Malawian doctors - are there more in Manchester than in Malawi?

Inga kommentarer: