2012-01-26

Krutdurk

Ett nog så vanligt ord. Men vad betyder det egentligen?

Durken i betydelsen fartygsgolv kommer från en äldre betydelse: förvaringsplats i kölrummet. På örlogsfartyg lagrade man ammunitionen (längre tillbaka krut på ett ställe, kulor på ett) under vattenlinjen. Poängen var att man kunde sätta dit en kran som kunde öppnas vid behov, nämligen om brand utbröt; månget fartyg har sprängts när eld nått krutdurken, liksom månget räddats sedan man vattenfyllt förrådet.

Inga kommentarer: