2022-11-08

All reklam är god reklam

Påståendet är mer än välkänt: "All reklam är god reklam". Är det sant? Vi kan väl vara överens om att det inte är bokstavligen sant, men det är det väl heller ingen som påstått – åtminstone ingen som man behöver bry sig om. Man brukar höra påståendet när någon eller något får måttligt negativ uppmärksamhet, att även sådan "reklam" skulle göra verkan, åtminstone på lång sikt, och vara bättre än ingen uppmärksamhet alls; ofta antyds eller sägs rätt ut att även den som sprider kritik gör det kritiserade en tjänst. Om påståendet i sådana sammanhang är sant eller inte, ja, det är ju en gradfråga.

Relaterade frågor: Hur länge har påståendet cirkulerat? Varifrån kommer det? Och vem myntade det?

För att ta den sista frågan först så har jag inte sett det knytas till någon namngiven person. Det skulle kunna bero på att kändisar i reklambranschen är tämligen okända utanför den, och att det inte finns några lämpliga kandidater. Å andra sidan verkar man inte ens inom branschen ha utsett någon passande förmåga.

I svenska källor är påståendet märkligt tunnsått fram tills alldeles nyligen. Här är ett tämligen isolerat belägg:

All reklam är av godo …

- Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 12 oktober 1932

Det var mycket länge mycket vanligare att berätta om reklamens dåliga sidor, även i tidningar som inte hade klarat sig många dagar utan annonsering. Men kan det verkligen stämma att det var först 1970 som påståendet började dyka upp i svensk press i nämnvärd omfattning, och då med sin nuvarande formulering?

All reklam är bra reklam …

- Arbetet, 11 augusti 1970

På engelska är detta det äldsta belägg jag hittills hittat:

Let the thinking business man weigh these propositions in his mind, viz: That all advertising is good, and advertising judiciously in a well-established and generally read newspaper is the best.

- Whig and Tribune (Jackson, Florida), 25 april 1874

Den vanligaste varianten var länge att all reklam är god reklam, men viss reklam bättre än annan; och därefter har man bara att fylla i namnet på publikationen man råkar läsa. Då är man också nära ett annat påstående som skulle kunna vara äldre, och som definitivt är en gradfråga:

All whisky is good, but some whisky is better than the rest.

- The Evening Telegraph, 14 januari 1869


2 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Kan det möjligen finnas en sammanblandning med påståendet att "all publicity is good publicity"? Publicity täcker ju mer än bara reklam, utan allt larmande i media som berör ett företag, organisation, myndighet etc.

Hexmaster sa...

Bra idé. De är såpass lika, på flera sätt, att de förtjänar att undersökas tillsammans.

Och jag skulle definitivt säga att "all publicity is good publicity" är lika osant som motsvarande med reklam. :-)