2022-11-28

Äkta falska namnteckningar

En signeringsmaskin från Jaquet Droz, som annars tillverkar mycket dyra analoga armbandsur. Notera firmateckningen på den lilla maskinen och jämför med det som pennan just skriver ut. De flesta signeringsmaskiner är större, inte fullt lika kostsamma, och betydligt fulare.

En signeringsmaskin, på engelska autopen, är en apparat som kan skriva namnteckningar. De "programmeras" med en äkta namnteckning, och styr sedan en penna (eller flera) medelst kugghjul, stänger och grejer. Exemplet ovan är en liten läckerbit, på flera sätt, och kostar därefter; andra behöver inte se roligare ut än en kassaapparat.

Vilka använder signeringsmaskiner? Folk som behöver signera väldigt ofta. Eftersom de maskinella namnteckningarna värderas lägre, på flera sätt, är det ofta mer eller mindre hemligt om någon själv håller i pennan eller inte gör det.

Nyligen uppmärksammades att signerade exemplar av Bob Dylans nya bok varit maskinsignerade. I Bob Dylan Apologizes for Replica Signatures in New Book, Bookstr 27 november, kan man se flera varianter. Själv åberopade han medicinska skäl: På grund av svindel behövde han hjälp av fem (!?) personer för att signera. Det blev problematiskt under pandemin, varför man fick använda en annan lösning:

With contractual deadlines looming, the idea of using an auto-pen was suggested to me, along with the assurance that this kind of thing is done ‘all the time’ in the art and literary worlds.

- Daniel Kreps, Bob Dylan Apologizes Over Autopen Controversy: ‘An Error in Judgement’, Rolling Stone 26 november 2022

De som betalt $599 för att få en signerad bok var inte övertygade. Snart fick förlaget låta köpen gå tillbaka för de som ville.

Ett tråkigare exempel var när det visade sig att USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld låtit maskinsignera brev till anhöriga till stupade soldater. Däremot ska ingen bli förvånad om en presidentiell underskrift visar sig vara maskinell. Under George W. Bushs tid gavs ett memorandum ut där man i detalj visade att det var OK för POTUS att signera med en maskin. Om inte, hade en avsevärd del av hans arbetsdagar utgjorts av att skriva sitt namn.

… While the autopen’s robotic writing is not a signature, it’s not not a signature.

- Jimmy Stamp, President Obama’s Autopen: When is an Autograph Not an Autograph?, Smithsonian 8 januari 2013

- Adolf Fredriks namnstämpel samt signeringsmaskiner från Signascript, där den ena återskapat Barack Obamas namnteckning

Svårigheten att skilja maskinella och manuella namnteckningar verkar främst bero på namnteckningens utformning. Maskinerna som håller i pennorna varierar inte tryck eller vinkel. Även om man skriver med kulspetspenna kan åtminstone varierande tryck ge synliga skillnader. Å andra sidan finns det namnteckningar som kan simuleras effektivare än andra …

- J. L. Summers vid en fem-pennad signeringsmaskin (1918)


Inga kommentarer: