2018-04-06

Tom Lehrer, 90


There's antimony, arsenic, aluminum, selenium,
And hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium,
And nickel, neodymium, neptunium, germanium,
And iron, americium, ruthenium, uranium ...
- Tom Lehrer: "The Elements", mel. Gilbert & Sullivan (Generalmajorens sång från The Pirates of Penzance)

Av den briljante Tom Lehrers låtar måtte grundämneslåten vara den mest kända och sjungna. Tom var låtskrivare och satiriker på 1950- och 1960-talen; han kanske fortfarande är det, men han har inte framträtt offentligt sedan 1972 [uppdaterat: Fel! Se kommentarer för länk!]. Men det kanske överraskar en och annan att han fortfarande lever. På måndag fyller han förresten 90 år.

Ett påstående jag kände igen var att han skulle ha gett upp karriären sedan verkligheten så att säga hunnit ikapp satiren. Men det stämmer inte:
There is an urban legend that Lehrer gave up political satire when the Nobel Peace Prize was awarded to Henry Kissinger in 1973. He did comment that awarding the prize to Kissinger made political satire obsolete, but has denied that he stopped creating satire as a form of protest, asserting that he had stopped several years prior.
- Wikipedia: Tom Lehrer
These are the only ones of which the news has come to Harvard,
And there may be many others but they haven't been discovered.
På spelningen i Köpenhamn nämner han att lawrencium upptäckts sedan låten skrevs. Det var en sanning med modifikation; man hade ledtrådar som pekade åt det hållet men det var först 1971 som man fick fram ovedersägliga belägg för att det verkligen var ämne 103 man lyckats tillverka.

2 kommentarer:

bosjo sa...

Nja, att han inte framträtt publikt sedan 1972 är en sanning med multiplikation...

Hexmaster sa...

Åh! Ibland är jag extra glad att ha fel. Tack!