2014-03-16

Änkesyner

I sorgen kan man få förnimmelser, eller "återseenden", av den saknade. Det brukar kallas änkesyner och är mycket vanliga.

De vanligaste förnimmelserna är känslan av att den avlidne är närvarande. Man kan också uppleva att man samtalar med sin partner eller hör ljud eller ser saker som är förknippade med den som gått bort. Det händer också att man känner lukter, medan upplevelser av beröring, som till exempel en smekning på kinden, inte är så vanliga. I regel har man dessa förnimmelser på kvällarna, sällan mitt på dagen.


- 1177 Vårdguiden: Att förlora sin livspartner på äldre dar

För över 40 år sedan publicerade British Medical Journal en artikel av W. D. Rees, "The hallucinations of widowhood". Han hade intervjuat nästan 300 änkor och änklingar, och funnit att hälften av dem upplevt att den avlidne uppenbarat sig för dem på ett eller annat sätt: Visuellt, hörbart eller som beröring ("tactile hallucination").

Fenomenet är verkligen mycket vanligt och välkänt, åtminstone i berörda branscher. Särskilt många studier verkar ändå inte ha gjorts. Även den som utgår ifrån att det är hallucinationer kan finna sådana syner intressanta, särskilt när de ger ett så verkligt intryck som många intygar. Vilket inte innebär att det är självklart hur man ska forska på det hela; vilka hypoteser som ska testas, vilka resultat som är mer eller mindre intressanta, och så vidare.

Vad våra vänner på "andra sidan", de som tror på liv efter döden m.m., tror och tycker om änkesynerna vet jag inte men tror mig kunna gissa.

Att en mycket stor del av företeelsen spöken kan förklaras med dessa syner torde säga sig självt.

Inga kommentarer: