2011-08-10

MVG i hittepå

Nu ska vi ta reda på hur livet uppstod. Det finns två alternativ: 1) det uppstod ur ingenting, 2) det uppstod ur någonting. OK?

Alternativ 1 kan även betecknas som att livet "skapats", på ena eller andra sättet.

Alternativ 2 kan även betecknas som att livet uppstått "av en slump".

Det första alternativet torde ha dominerat rejält under nästan hela människans medvetna tid. Sedan uppkom en idé om s.k. uralstring, att djur (som omtalats mest) uppstår spontant under vissa omständigheter; jag gav ett exempel i bloggposten Recept på möss.

Men för några hundra år sedan började klipska människor inse att så inte var fallet, med Pasteur som det mest kända exemplet. Liv uppstår inte av sig självt, åtminstone inte i mjölkkannor och vinflaskor.

Dock: OM alternativ 2 nu är motbevisat kvarstår endast alternativ 1, och det ville man inte befatta sig med....konsekvens: Filosofisk paus...

- Johan Lissel, Hur har Livet uppstått på vår planet?

Resonemanget och citatet kommer från en hemsida som en lärare i naturvetenskapliga ämnen på Bromma gymnasium lagt ut. Bland beskrivningar av kurser och laborationer, varav det mesta jag sett verkar utmärkt och intressant, så förekommer ovanstående, som inte bara ligger på en påfallande mycket lägre nivå än det övriga (bristerna är legio) utan även utgör förtäckt Gudsreklam. Det som han uppenbarligen syftar till är så kallad kreationism eller, som det också fått heta, intelligent design, ID: att livet inte är naturligt utan skapat. (Den "intelligente formgivaren" är givetvis Gud med ett annat namn, valt för att verka mindre religiöst belastat.)

För en tid sedan uppmärksammades att Stavros Louca, "superläraren" från TV-programmet Klass 9A, inte trodde på evolutionen. Det kan man ju tycka är en märklig uppfattning hos en "superlärare" i Sverige hitom år 2000; å andra sidan ingår hans svagaste ämne inte i de han lär ut, matematik och fysik. Och så länge han inte börjar lära ut gammaltestamentlig matte eller någon sorts Jesus-fysik, så OK.

Då är det desto mer anmärkningsvärt när en lärare uppvisar en lucka som ovan i ett ämne som han inte bara ska kunna mycket bra, utan även undervisa i. Att en biologilärare i Sverige hitom år 2000 inte tror på evolutionen, och rekommenderar sina elever vetenskapsfientliga resonemang som hos Ulander (jfr hans senare hemsida intelligentdesign.st) eller på den kristna organisationen Credoakademins forum, är som om en kemilärare skulle lära ut alkemi.

http://privat.bahnhof.se/wb161122//Darwinkritik.htm
Kjell Ulander är en mycket energisk skribent och kritiker av evolutionsläran.

http://www.credoakademin.nu/index.php/forums/viewthread/881/
Nyanserad tråd med kunniga människor! De flesta kritiker av evolution.

- Johan Lissel, Läxa, Livets utveckling

En sida som är skarpt kritisk mot kreationister betecknas däremot som "vetenskaplig", med citationstecken. Det är tydligt att Lissel kan uppfatta vetenskap som ett invektiv; inte alltid, men när den är oförenlig med hans favorit-hittepå.


8 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Louis Pasteur bevisade inte, att liv inte kan uppstå alls. Han bevisade bara, att det inte kan uppstå av sej själv, under vissa begränsade förhållanden. Det har en del inte klart för sej. Själv är jag övertygad om, att liv uppstår av sej själv, om bara dom rätta förhållandena finns. Livet är självmonterande, om man uttrycker sej så.

Micke D sa...

Lissels text borde naturligtvis ha sagt något om de hypoteser om livets uppkomst som idag är de dominerande inom vetenskapen. Men icke. Det blir förstås icke godkänt.

Gåslever sa...

Fast alternativ 1 behöver inte betyda att det "skapats"

Hexmaster sa...

mattias: Påståendet är återgett från Lissel - "Alternativ 1: Livet uppkommer ur ingenting (poff!), ”skapas”" - och jag har ingenting med det att göra. :-)

Som exempel på hur folk kan vara intelligenta och kunniga utom när de ägnar sig åt sin särskilda förvillelse är detta förträffligt, tycker jag. Lissel är varken obildad eller dum i huvet. Han är däremot kreationist, och därmed i stånd att göra häpnadsväckande felslut i vissa särskilda frågor.

Den psykologiska mekanismen går att tillämpa på många, många områden jag ägnar mig åt: hur vi kan göra systematiska tankefel i särskilda sammanhang. Som en förvärvad intellektuell färgblindhet.

l_johan_k sa...

Ett påstående som också är lite tvetydigt:

"Man kan undra HUR evolutionen har nått fram till en sådan komplex process?"

Lena Synnerholm sa...

Vilken process då? Det finns rimliga förklaringar till hur dom flesta, om än kanske inte alla, biologiska processer uppstått.

Hexmaster sa...

Jo, de som hänger här tenderar att vara icke-kreationister och välinformerade i allmänhet. För närmare redogörelser av deras pseudovetenskap hänvisas till länkarna ovan.

Lena Synnerholm sa...

Jag vill i alla fall rekomendera, dom här tre webbsidorna:

http://www.talkorigins.org/faqs/hovind/howgood.html
http://www.talkorigins.org/faqs/faq-meritt.html
http://www.talkorigins.org/indexcc/list.html

Dom ger en bra bild av, just hur dåliga kreationistenas argument är.