2016-03-18

Finns avec i Frankrike?

På franska har man åtminstone tidigare talat om ”kaffe med det lilla glaset”, café avec le petit verre. Ibland angavs glasets innehåll, om man nu föredrog konjak eller något annat. Andra gånger var till och med glaset underförstått: café avec.

Så övertogs begreppet i svenskan i slutet av 1800-talet. Det enda ordet "avec" avsåg glaset med innehåll.
... intaga sitt kaffe med ”avec” midt bland den gemytliga publiken i Berns salong ...
- Wernamo tidning (1878)

Nordisk Familjebok betecknar 1904 lånet som "skämtsamt", för de aktuella språkbrukarna visste naturligtvis att "med" och "avec" var samma ord. Väl införlivat i svenskan började man snart att böja det som ett svenskt ord, "avecer" och så vidare. Vilket på sätt och vis är nog så passande eftersom avec i denna användning är mer svenskt än franskt. Jag vet inte om det fortfarande finns något franskt etablissemang där man kan beställa café avec och få just det.

Inga kommentarer: