2016-03-09

Ben som somnar

Utöka ditt ordförråd: parestesi, efter grekiska para + aisthesia = bredvid, onormal + känsla. Den märkliga känslan är när en kroppsdel somnar, och de stickningar, pirrningar och "sockerdrickskänsla" man erfar när den "vaknar".

Parestesi beror på att någon nerv hamnat i kläm. Det har inte med blodförsörjning att göra.

Om en kroppsdel får för lite blod under en tid så kan det leda till syrebrist (hypoxi) och i förlängningen att vävnaden dör (nekros). De är långt besvärligare än pirr i benet, men vad jag förstår inte förknippade med några särskilda sensationer.

Detta sagt så är medicinska sanningar ofta besvärliga på så sätt att diagnoser som liknar varandra kan ha vitt skilda orsaker. Men diskbråck, Willis-Ekboms sjukdom (mer känd som restless legs) och allt vad det kan vara är det lyckligtvis få som drabbas av.

Inga kommentarer: