2016-03-15

Baud och bps

Nu blir det något av datahistoria ... Men eftersom det ännu i 14:e upplagan står fel i SAOL så kan det kanske vara av intresse någonstans att ta upp det.

För det är länge sedan enheten baud användes, åtminstone utanför de mest tekniska sammanhangen. När kan den ha fasats ut tro? Kanske i mitten av 1990-talet, samtidigt som modem, uppkopplingar och relaterat började bli allmängods? I så fall besparades den hårt prövade allmänheten ännu en begreppsförvirring, när man redan från början fick lära sig den mycket mer relevanta enheten bps, bitar per sekund. För 1 baud behöver inte alls vara 1 bps.

Säg att vi har en uppkoppling som kommunicerar genom att pipa med två olika frekvenser, A och B. Och att den piper till en gång i sekunden, (för att förenkla). Då har vi en överföringshastighet på en symbol i sekunden = 1 baud. Vi låter A = 0 och B = 1. Eftersom A-B utgör en bit så kan överföringshastigheten också anges som 1 bit i sekunden, 1 bps.

Säg att vi istället för två olika frekvenser håller oss med fyra. Då kan vi låta A = 00, B = 01, C = 10 och D = 11. Vi skickar fortfarande en sådan symbol i sekunden = 1 baud. Men eftersom varje symbol motsvarar två bitar så har vi en överföringshastighet på 2 bps.

Om vi håller oss med åtta olika frekvenser A-H, där A = 000, B = 001 osv. så blir 1 baud = 3 bps. Med sexton olika frekvenser blir 1 baud = 4 bps, och så vidare.

Bps är helt enkelt den enhet som anger hur snabbt data överförs. Varför vill då någon hålla reda på baud? - Tja! Det skulle väl vara i de mest tekniska sammanhangen, det.
Termen bör undvikas. – Baud är inte det­samma som bit per sekund, bps, som är en mer rätt­­visande mått­­enhet. Baud är en mått­­enhet som kommer från analog teknik, och en baud mot­­svarar en för­­änd­ring av signalens till­stånd per sekund. Men i data­­över­­föring kan varje sådan för­ändring mot­svara flera bps.
- Computer Swedens IT-ordlista: baud

Se även Wikipedia (eng.): Baud. Där finns dessutom ekvationer, om det nu är ett plus eller minus för just dig.

Inga kommentarer: