2016-03-02

Att skaka av sig dammet

Om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka bort dess damm från era fötter.
- Jesus instruerar sina lärjungar i det så kallade Utsändningstalet, Matt 10 (Bibel 2000)

Om man idag "skakar dammet av fötterna" så lämnar man något bakom sig, varken mer eller mindre. På Jesu tid hade det en betydligt djupare innebörd: Det var en markering åt vederbörande att inte bara de utan rentav marken de gick på var oren, något som den rättfärdige inte skulle ha att göra med. Det användes av judar mot icke-judar, men övertogs som synes av Jesus och hans följeslagare som markering mot icke-kristna (även om det begreppet inte skulle användas än på ett tag).

Betydelsen skiner igenom i ett aggressivt exempel på hur uppmaningen efterföljdes:
Men judarna uppeggade de ansedda kvinnor som "fruktade Gud", så ock de förnämsta männen i staden, och uppväckte en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drevo dem bort ifrån sin stads område. Dessa skuddade då stoftet av sina fötter mot dem och begåvo sig till Ikonium.
- Apg 13:50-51 (1917)

Notera hur Paulus och Barnabas (som inte var med i Matt 10 utan fått instruktionerna via lärjungarna) inte bara "skuddar", för att använda det fina gamla ordet, av sig stoftet/dammet, utan skuddar av det mot de som inte ville ta del av de goda nyheterna.

Ingen blir kristen utan att sovra bland buden, och av någon anledning har få kyrkor efter apostlarnas tid velat hörsamma uppmaningen om stoftavskuddandet. En som gjort det är den rörelse som tagit sitt namn efter sista dagars heliga, oftast kallade mormonerna. Deras förmodade profet Joseph Smith nämnde det inte bara en utan flera gånger.
And in whatsoever place ye shall enter, and they receive you not in my name, ye shall leave a cursing instead of a blessing, by casting off the dust of your feet against them as a testimony, and cleansing your feet by the wayside.
- Exempel från The Doctrine and Covenants, section 24 (juli 1830)

Ett tillfälle då rituellt fottvagande användes som en mormonisk förbannelse var den 16 juni 1831, då fyra missionärer efter en dags misslyckat missionerande tvättade fötterna mot Detroit. I maj 1835 tvättade en missionär fötterna mot Sinclairville, New York sedan ett missionsmöte bara fått en deltagare, och i juni tvättade två missionärer fötterna mot Wolcott i samma delstat sedan en kollekthåv inbringat noll pengar. Och i januari 1881 tvättade Förste Presidenten och de Tolv Apostlarnas Kvorum (så heter de) fötterna mot en lista på 400 personer som ansågs vara Guds rikes fiender emedan de hade synpunkter på polygami.

Under 1900-talet tonades greppets användbarhet ner. Enligt flera äldste, som har den utbildning och särskilda talang som krävs för att avgöra den här sortens frågor, ska det bara användas i särskilda fall, som till exempel om den Helige Ande griper in.

Wikipedia: Shaking the dust from the feet

Inga kommentarer: