2016-03-16

Antroposofer dissar faciliterad kommunikation

Peter Ericsson är chef på Solberga By internat i Järna, en grundsärskola för barn och unga. Som medlem i den antroposofiska branschorganisationen Värna har han länge kämpat för att få bort metoden.
– Risken är att det är den som sitter bredvid som svarar. Och det är ett övergrepp.
- Antroposofer tar avstånd från kontroversiell metod, Sveriges Radio 14 mars 2016

Faciliterad kommunikation är ett geschäft som jag visst inte tagit upp förut. Men det finns det ju andra som har gjort. Många gånger ...

Företeelsen går ut på att en ej kontaktbar person får "hjälp" med att skriva på ett tangentbord. Den så kallade facilitatorn håller i personens hand, känner av vilka tangenter denne vill trycka ner, och ser till att så sker.

När man sett hur det går till är det inte svårt att hålla sig skeptisk. Verkar inte den så kallade facilitatorn "hjälpa till" väldigt mycket?

I en dokumentärfilm från 1993 demonstreras enkelt och tydligt vad metoden är värd. Att skriva utan att titta på tangenterna är det många av oss som fixar, men knappast med pekfingervalsen ... Däremot funkar det inte alls om facilitatorn inte tittar på tangenterna. Det är inte "patienten" utan facilitatorn som avgör vilka tangenter som ska tryckas ner.

Man kan också leta efter beskrivningar av Rom Houben, en man i Belgien som sades kunna kommunicera medelst FC. Avslöjandet att så inte var fallet —  eller snarare, när de som i åratal påpekat att det hela är bluff fick lyssnare — torde ha varit första gången som FC uppmärksammades ordentligt som den bluff det är.

Eller så här kort och koncist:
Socialstyrelsen bedömer att det inte finns något vetenskapligt stöd för FC:s tillförlitlighet.
- Socialstyrelsen: FC (Faciliterad kommunikation)

Det hade varit illa nog om det bara varit frågan om en teknik som inte fungerar. Men det är mycket värre än så.
Vi känner till tre fall i Sverige där familjemedlemmar eller skolpersonal anmälts till socialtjänst eller polis på grund av FC-budskap. Den enda bevisningen har varit det som eleven "skrivit" när handen stöttats av en FC-hjälpare. Två av fallen handlar om Göteborgs särgymnasium: i det ena fallet var det en familjemedlem som polisanmäldes, i det andra fallet (som Dagens Nyheter skrev om i somras) en elevassistent som tvingades sluta sin anställning trots att polisutredningen direkt lades ned.
- Öppet brev från fem professorer och läkare till Göteborgs kommunledning, Expressen 14 augusti 2014

Vad har då den grundligt ovetenskapliga antroposofin med det hela att göra? Räcker det inte med antroposofisk medicin, waldorfpedagogik, biodynamisk odling och hela den förvirrade Steiner-läran dessutom? Men jo: Antroposofin tog till sig även den faciliterade kommunikationen. Villoläror dras till varann.
Möjligen är detta förklaringen till att FC anammats i den antroposofiska miljön, att man anser att personer med autism har en särskild gåva att minnas tidigare liv och kunna kommunicera med olika andliga väsen.
- Mats Reimer: Antroposofisk faciliterad kommunikation om tidigare liv,

Peter Ericsson tror förvisso på mycket mot bättre vetande. Hans Solberga by "erbjuder en helhetslösning med waldorfgrundsärskola samt elevhem och korttidshem enligt LSS för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar", för att citera deras hemsida, och de har lyckats kränga fånerierna till förhoppningsvis intet ont anande på Solna kommun (bor du där? grattis! - du medfinansierar vaccinmotståndare, vattenvirvlare och bondmagiker).


Men ibland finns det tydligen en gräns. Varför just denna villolära inte håller det antroposofiska måttet, när det finns tonvis med andra dumheter som är långt orimligare, är en öppen fråga. Kanske det spelar in att faciliterad kommunikation inte ingår i den gudomlige Rudolf Steiners läror? För hade så varit fallet, kan man förmoda att Ericsson inte vikit en tum.

Men ibland får man vara glad för det lilla.Inga kommentarer: