2016-03-03

Konsten att ljuga

Hur ta reda på om någon talar sanning eller ljuger? Enligt en spridd modell är det så enkelt som att titta på personens ögon. Vi tenderar nämligen att rikta blicken åt höger när vi minns saker, åt vänster när vi "konstruerar" dem. Eller det omvända för en del av oss, men samma person tenderar att bete sig likadant lögn efter lögn, sanning efter sanning. Metoden har lärts ut i böcker, på kurser och konferenser, till poliser ...
I slutet av sjuttiotalet formulerade psykologistudenten Richard Bandler och lingvisten John Grinder något de kallade EAC — Eye Accessing Cues. De hade redan tidigare förstått att våra sinnesintryck var i högsta grad viktiga för vår tankeverksamhet, och nu menade de att det gick att se vilka sinnesintryck som aktiveras när vi tänker genom att titta på våra ögonrörelser.
- Henrik Fexeus, Konsten att läsa tankar (Forum 2007), sid 81

En sak som inte nämns är att Richard Bandler och John Grinder inte bara formulerade EAC utan grundade hela den egendomliga, bitvis gravt pseudovetenskapliga och ibland sektliknande rörelse som kallas Neurolingvistisk programmering, NLP.

Robert Todd Carrol: neuro-linguistic programming (NLP), skepdic.com

EAC är ett typiskt exempel på NLP: En enkel teknik som lovar runt och håller tunt. För sedan den presenterades på 1970-talet har ingen kunnat visa att den fungerar bättre än slumpen.
Despite the popular appeal of body language, no study has uncovered any single behavior that accurately reflects whether a person is lying. It seems that for every study that finds an increase in a particular behavior — eye contact, illustrators, or gestures — another reports a decrease in the same activity. This is due at least in part to the fact that people’s responses vary based on the kind of lie, time to prepare, interviewer's strategy, and liar's level of confidence.
- Brian D. Fitch: The Truth About Lying: What Investigators Need to Know, FBI Law Enforcement Bulletin 10 juni 2014
In short, all three studies provided no evidence to support the notion that the patterns of eye-movements promoted by many NLP practitioners aid lie detection. This is in line with findings from a considerable amount of previous work showing that facial clues (including eye movements) are poor indicators of deception [2]. Future research could focus on why the belief has become so widespread.
- Richard Wiseman et al: The Eyes Don’t Have It: Lie Detection and Neuro-Linguistic Programming, PLOS One 11 juli 2012


Inga kommentarer: