2018-06-25

Lördagsfråga 520: Psykologiska experiment

  1. Marshmallows. Förekom i ett känt psykologiskt experiment på Stanford. Du har säkert hört talas om det: Ett barn får en marshmallow och upplysningen att om den inte ätits upp inom en viss tid så blir det ytterligare en. Man ser de kämpande barnen framför sig ... Det blev en riktig snackis sedan ansvariga hävdade att de som haft karaktär nog att invänta den andra även klarade sig bättre senare i livet.
  2. Tre streck räcker för att identifiera ett psykologiskt experiment som Solomon Asch utvecklade på 1950-talet. I korthet får en grupp personer avgöra vilket av strecken (A, B, C) som är längst. Här är det strecket B, enkelt nog? Men alla i gruppen utom en invigda och säger fel. Det är inte alla som står emot det upplevda sociala trycket och står fast vid att ja, jag tycker allt att B är längst.
  3. Filmtitelns våg från Die Welle (2008). Det var en dramatisering av ett omdiskuterat psykologiskt experiment som i korthet undersökte hur lätt det är att göra en vanlig skolklass till fascister: The Third Wave.
  4. Det stackars lilla barnet, endast känd som "lille Albert", utsattes för s.k. klassisk betingning (tänk Pavlovs hundar) för att se om man kunde få honom att bli rädd för pälsklädda saker.
Fyra välkända psykologiska experiment varav i synnerhet två även är ökända. Men försiktighet och skepticism anbefalles! På sistone har det uppmärksammats att en mängd psykologiska experiment, även klassiker som citerats otaliga gånger, tillämpats i vitt skilda sammanhang och nättopp ingår i det allmänna medvetandet, vid bara aningen närmare undersökningar visat sig vara mindre stabil vetenskap än man haft för sig. Se t ex Revisiting the marshmallow test som identifierat en rad brister, flera lätt insedda, i det testet.

Christian Henriksson väntade inte med att sätta lördagsfrågan. Jag spår framgång.

Inga kommentarer: