2014-08-18

Lördagsfråga 322: Linjer

  1. Sigfrid, namne med den germanske hjälte som fick ge namn åt tyska försvarslinjer under båda världskrigen. Den senare överträffade rentav den famösa Maginotlinjen men bröts igenom av de allierade med jämnmod.
  2. Lord Curzon av Kedleston installeras som kansler i Oxford. Som utrikesminister åren efter första världskriget fick han leverera ett förslag på uppdelning av Polen mellan republiken och Ryssland/Sovjet, utmed en gräns som efter honom kom att kallas Curzonlinjen. Den spelade mindre roll då än den skulle göra senare.
  3. På denna karta över delstaten South Australia har Goyder's Line ritats in. Det är en gräns mellan de platser där permanent jordbruk kan bedrivas utan respektive med konstbevattning. Den drogs upp 1865 av en viss George Goyder, har prövats många gånger men hittills visat sig stämma med verkligheten.
  4. Krigsminister André Maginot, fader till den berömda försvarslinje utmed Frankrikes gräns mot Tyskland som man efter första världskriget tyckte vore jättebra att ha ifall det kriget skulle inträffa igen.
Christian satte de krigsrelaterade linjerna. Vackert så!

Inga kommentarer: