2014-01-28

Kemikalier

Vad är kemikalier?

Det allmänna bruket följer väl den definition som familjeboken angav 1884:

Vid den tiden fanns det också gott om handlande i kemikalier, som här:


I SAOL definieras "kemikalie" som "kemiska preparat" vilket gör mig osäker; kan det vara vad som helst som man lägger i en petriskål? Nationalencyklopedin säger att det är en "samlande benämning på alla på kemisk väg, vanligtvis i laboratorier eller industrier, framställda kemiska föreningar". Kemikalieinspektionen, som verkligen borde ha koll på ordet, cirkeldefinierar kemikalie/kemisk produkt som "kemiskt ämne och beredningar (blandningar) av kemiska ämnen (preparat)" vilket inte klargör mycket. (Jag lyckas inte hitta ordet i SAOB. Men där kan det väl inte saknas?) [ klart det inte gör! ] SAOB: "på kemisk väg framställda ämnen, kemiska preparat; äv. om råämnen l. halvfabrikat som användas vid kemiska procedurer o. d."

Samtidigt är det många som hävdar att "kemikalie" egentligen betyder ett ämne vilket som helst, grundämne eller förening. Som på svenska Wikipedia, där det definieras som något som "karakteriseras av sin reaktivitet och fysikalisk-kemiska egenskaper". Eller VD:n för branschorganisationen Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet i somras:

[Det] finns inte kemikalier i nästan allt vi kommer i kontakt med. Det finns i allt. All materia på jorden består nämligen av de 92 grundämnena och kombinationer av dem. Annie Lööf består själv av 100% kemikalier.

- Olof Holmer, Okunnighet skapar inte konkurrenskraft, SvD 9 juli 2013

Det är den definitionen jag hållit på, fram tills nu. Men denna användning av ordet "kemikalie" är inte alls den ursprungliga, som jag nog hade för mig, utan tvärtom tämligen färsk.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Visst finns det i SAOB:

KEMIKALIER ɟem¹ika⁴lier l. ɟe¹-, l. ¹⁰³⁰², sbst. pl.
[jfr d. kemikalie, pl. kemikalier; av t. chemikalien, pl., bildat till nylat. chemicus, adj. (se KEMISK)]
kem. på kemisk väg framställda ämnen, kemiska preparat; äv. om råämnen l. halvfabrikat som användas vid kemiska procedurer o. d. NISBETH 1512 (1870). SFS 1906, nr 10, s. 33. Framställning av .. kemikalier. HALLSTRÖM Händ. 28 (1927).

Hexmaster sa...

Pluralformen, den tänkte jag inte på. Tack!

Anonym sa...

På min tid odlade man mest bakteriekulturer i en petriskål...

magnus

Anonym sa...

Svenska kemisamfundets nomenklaturutskott ger en bra förklaring till vad en kemikalie är i Sverige:

http://www.krc.su.se/documents/Kemikalie_Kv10_01_63_65.pdf

Viktigt att notera är att Chemicals ≠ Kemikalier, vilket förmodligen är orsaken till förvirringen om begreppet.

Jakob B. Riddar, Fil. Dr. Analytisk Kemi