2014-01-21

Om/när kriget kommer

Ett krig mellan Tyskland och England? Lika sannolikt som ett krig mellan Mars och USA! - Starr Jordan, den allra förste rektorn på det som idag förenklats till Stanford University, menar att europeerna må ruinera sig på sina allt dyrare slagskepp, men att det också är den enda risken. Återgiven i Meade County News, 20 oktober 1910.

Det är ett faktum att Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Spanien åtminstone verkar (se där en elegant gardering) vara nära det stora krig som Europa väntat sig "i decennier". The Tacoma Times, 28 juli 1911.

Det är för närvarande så hög risk att en stor del av Europa kommer att kastas i ett omätbart förödande krig... New York Tribune, 16 oktober 1908.


Hur såg man på det stora kriget för hundra år sedan och lite drygt det? Var det något man fruktade, förväntade sig eller rentav hoppades på? Det var, för att sammanfatta, blandat. Men en uppgift som avgjort kan förkastas är det ofta förekommande påståendet att det i princip inte var något man tänkte på; att man tog freden för något självklart. Så var icke fallet.

Inga kommentarer: