2014-01-03

Havremoppe 1909


När man studerar gamla ord, eller för den delen företeelser, händelser och processer av alla de slag, stöter man ideligen på detta problem: Att folk funnit olika saker olika viktiga vid olika tillfällen.

Lärda och fina ord kan spåras tillbaka genom åren på ett helt annat sätt än vardagliga glosor. Man behöver inte ens bege sig till slangens område, eller de mer eller mindre fula ordens svårutforskade djungel. Det kan räcka med något så här enkelt: Havremoppe. När myntades detta ord?

Jag vet inte, men texten till ovanstående bild är det tidigaste belägg jag hittat för det närbesläktade havremotor.



Bilden ovan visar inte en bil som fått problem, som en havremotor villigt ställt upp för att lösa. Det rör sig om ett kringgående av ett bilförbud. På Konstantinopels gator är det förbjudet att köra bil.

- Allgemeine Automobil-Zeitung, 2 maj 1909

Inga kommentarer: