2014-01-31

Concordski, Concorde-clonen

Concorde. Behöver den presenteras? Ett brittiskt/franskt projekt med rötter i 50-talet, då det var logiskt att förvänta sig att fler och fler skulle vilja flyga snabbare och snabbare, men som när det började hamna på kollisionskurs med verkligheten blev ett prestigeprojekt. Flög för allra första gången märkesåret 1969, togs i trafik 1976, togs ur trafik 2003.

Vad som är mindre känt är att Concorde gav upphov till ett annat prestigeprojekt. Det här är inte en Concorde utan det sovjetiska flygplanet Tupolev Tu-144. Notera de smala vingarna bakom cockpiten, de syns betydligt bättre ur andra vinklar och är det enklaste sättet att se skillnad på dem -- ifall man inte kan läsa texten det nättopp enda sättet. Det är det andra av två passagerarplan för överljudstrafik som någonsin funnits. Även detta var ett prestigeprojekt, men med den fördelen att det inte spelade någon roll om det någonsin skulle gå med vinst; poängen var att västmakterna inte var ensamma om att kunna slunga iväg civilister över Mach 1.

Tu-144 kungjordes efter Concorde, fick en forcerad utveckling (där hastigheten främst torde ha berott på hur fort man kunde tyda insmugglade Concorde-ritningar) och lyfte för första gånger några månader före konkurrenten. Två otäcka krascher indikerade att säkerhet inte hade prioriterats under utvecklingen. Planet togs ur passagerartrafik sommaren 1978, efter bara 55 flygturer med passagerare.

Inga kommentarer: