2014-01-23

Bumpology


"Pores o'er the Cranial map with learned eyes,
Each rising hill and bumpy knoll descries,
Here secret fires, and there deep mines of sense,
His touch detects beneath each prominence."

Hur uppfattades en gång etablerade pseudovetenskaper av sin samtid? Ibland kan man få för sig att ingen protesterade mot astrologi, rasbiologi, teosofi med mera under dessa lärors respektive glansålder. Men om man letar, hittar man som regel folk som även förr i tiden protesterat mot dumheter. Här visar George Cruikshank (1792-1878) en utövare av bumpology, "knölologi" eller frenologi. Notera papperet på bordet; där står att "Thurtell visat sig vara kraniologiskt utmärkt". John Thurtell var den huvudskyldige i ett brutalt och mycket uppmärksammat mord 1823.

Fler bloggposter: Frenologi; Frenologins uppgång och fall

Inga kommentarer: