2014-01-19

Bläcka och skepparegrädde

Vad är en bläcka? En del har associerat ordet till black out. Även om de beskriver närbesläktade företeelser, och den svenska bläckan kanske påverkats av det engelska till att få en starkare betydelse, så är ursprunget ett helt annat.

Då kan ni intet få er en "bläcka" eller en kopp kaffe med litet "skepparegrädde" uti?

- Blekingsposten (1880)

Citationstecknen i den bekymrade repliken (en sjöman pratar med en kollega som blivit förbjuden att besöka krogar) indikerar att ordet i betydelsen "sup" var relativt nytt, eller åtminstone uppfattades av tidningens redaktör som nytt för läsarna.

Ett av de äldsta beläggen för den moderna betydelsen kommer från Stockholmsskildraren August Blanche 1856: "En stor bläcka starkt". Det uttrycket var lätt att förstå, eftersom en bläcka eller blecka var ett bleckmått som användes för att mäta upp och/eller servera spriten. Det var inget standardiserat mått utan motsvarade helt enkelt en sup, varken mer eller mindre.

För övrigt var "skepparegrädde" det brännvin som sjöfolk fick hålla sig med i kaffet, eftersom vanlig grädde inte gick att hålla färsk på båtarna.

Inga kommentarer: