2013-04-18

Blindspår i Örebro på lördag

Blindspår - Vetenskap på villovägar

Författaren Peter Olausson har tidigare skrivit om faktoider - "fakta" som låter sanna men inte är det. Nu kommer han att föreläsa om sin senaste bok Blindspår: om en rad blindspår som det mänskliga vetandet ägnat sig åt, som togs på ganska stort allvar innan de förvisades till kunskapens källare.

Lördag 20 april kl. 14, Hjalmar Bergman-salen, Örebro stadsbibliotek
 

Samarr: Föreningen Vetenskap och Folkbildning och Stadsbiblioteket
Fri entré.

- Örebro kommun: Blindspår - Vetenskap på villovägar

Efter föredragningen blir det ett möte med lokala förmågor i VoF. Några ansikten från bokmässan förra våren lär finnas där. Sen går vi ut.

Inga kommentarer: