2013-04-25

Blindspår på Chalmers idag

Café-å-lär: www.cafealar.se

Kl 15 kan den som har lust och möjlighet se och lyssna när undertecknad pratar på Café-å-lär, Chalmers (ifall gamla Vasa sjukhus är bekant så är det ett av de husen). Ämnet är pseudovetenskap nu och förr, som i senaste boken. Fri entré och gratis fika! Den stora utställningen med fysikaliska leksaker är för övrigt ett måste.

Och på kvällen blir det ännu mer pseudovetenskap i samma trakt. Från kl 18 till 21 i Gustaf Dalénsalen tas flera sorters villfarelser upp, för att avslutas med en paneldebatt.

En del av Chalmers stora tekniska högskola i Göteborg. Gula markeringen är jag kl 15, gröna pseudovetenskap kl 18.

Inga kommentarer: