2013-04-26

Helium, det utomjordiska grundämnet

Helium upptäcktes på solen innan det upptäcktes på jorden.


Vid en solförmörkelsen 1868 analyserades ljuset från solens kromosfär, det näst yttersta skiket (det yttersta kallas koronan). En spektrallinje som först tolkades som natrium ifrågasattes av den engelske astronomen Norman Lockyer; han menade att den härrörde från ett tidigare okänt grundämne. Efter det grekiska ordet för solen helios fick det namnet helium. Först fjorton år senare upptäcktes helium på jorden. Sedan tog det ytterligare tretton år innan William Ramsay av misstag lyckades isolera ämnet; sedan han försökt att isolera argon upptäckte han att provet avgav den mystiska linjen.

Lord Kelvin predicted that they would find a gas that in its liquid state boiled within five degrees of absolute zero. That gas Professor Dewar has found in the warm volcanic waters of Bath, and it proves to be the remarkable element helium, first discovered by Lockyer in the sun and afterward unearthed by Professor Ramsay in clevite.

- New-York Tribune, 24 mars 1901

Inga kommentarer: