2011-08-18

Adolf Hitler (1887-1945)

Det gjordes en undersökning (och jag har inget namn, årtal eller utgivningsort) om felstavningar. Några drivna skribenter fick välja på två felstavade varianter av ett ord; det ena var ett uppenbart slarvfel, det ena antydde att den som skrev inte visste hur ordet egentligen stavades. Vilket av felen skulle de helst se i en av sina texter?

I den här stilen: oclså eller ochså?

Nästan samtliga, eller måhända alla, valde slarvfelet. Slarv väger inte i närheten lika tungt som avslöjad okunskap.

Eller den här: En kollega skrev en gång en artikel vari en episod i början av ryska revolutionen nämndes (i förbifarten, det var inte artikelns ämne). Tidningen valde att lägga in en illustration med denna, och yxade till en bildtext. Kollegan missade denna när han korrekturläste, och fick i den tryckta tidningen till sin förfäran se att han, som det verkade, placerat en händelse som inträffade i S:t Petersburg i Moskva. Det var inte som om han förlagt den till 1817, det hade folk haft överseende med, utan ett fel som tydde på okunskap; det var helt enkelt ett fel som en sådan som han inte fick göra.

Om eget slarv är uthärdligt, är andras slarv desto värre. Särskilt som tidningen - det är en ansedd tidning, ni känner till den allihop - inte ville ta in en rättelse. Inte förrän någon läsare anmärkt på felet ...

För min egen del har jag redan upprättat en sida med errata för Tredje rikets myter. Den är tom och kommer förhoppningsvis att vara det när jag lägger ut den vid utgivningen om en dryg månad. Sen får vi se.

Ett fel som jag skulle kunna stå ut med att lägga in där hade varit att förlägga Hitlers födelseår till 1989; ett mindre fel hade varit betydligt värre, eftersom det antyder okunskap snarare än slarv. För det vet ju alla, i synnerhet den som skriver om sådant, att Hitler föddes 1889.


11 kommentarer:

Anonym sa...

"För det vet ju alla, i synnerhet den som skriver om sådant, att Hitler föddes 1889. "

Det vet jag inte. Jag anser mig vara skapligt påläst om nazismen och Hitler, men det är bara av en tillfällighet jag känner Hitlers födelseår. (Över huvud taget anser jag mig skeptisk till att kunna historiska personers födelseår.)

Tillfälligheten är ett stycke kreativ fiktion. En antisemitisk slogan hittades nära ett blodigt förkläde från ett av "Jack the Ripper"s offer. Mördaren var därför judehatande ockultist och hans mord var människooffer för att mana fram en demon som skulle hemsöka judarna.

Detta lyckades för ungefär nio månader efter det sista mordet föddes Adolf Hitler...

Den sortens elegant kreativa bruk av historiska fakta ser man sällan hos riktiga konspirationstroende.

Sensemaker

Hexmaster sa...

Den allmänna kunskapen om födelseåret var en sorts blinkning till läsarna. ;-) Jag vet att få skulle se det - men de som gjorde det skulle å andra sidan tappa desto mer förtroende för mig. "Om han fått en så enkel grej fel, hur ska man då kunna lita på någonting?"

Vilket egentligen är själva kärnan i det hela: förtroende.

Den där kopplingen till Jack the Ripper var glimrande och ny för mig. Det känns knappt meningsfullt att fråga om det antisemitiska klottret är fabricerat...

Lena Synnerholm sa...

När jag såg rubriken, tänkte jag att det var en kommentar, till någon som bestämt hävdar fel födelseår. Han eller hon gör det, för att det är till hanns eller hennes fördel. Jodå, sådanna människor finns!

Anonym sa...

"För det vet ju alla, i synnerhet den som skriver om sådant, att Hitler föddes 1889. "

Situationen påminner om din diskussion med Peter Englund huruvida en bildad människa måste känna igen Marats Död av David.

Klottret ifråga är inte påhittat:

http://en.wikipedia.org/wiki/Goulston_Street_graffito

Sensemaker

Lena Synnerholm sa...

Var inte Adolf Hitler född i april? Om datumet stämmer, var det sju månader innan han föddes. Är tolkningen en efterhandskonstruktion? Den skulle mycket väl kunna vara det.

Anonym sa...

Ja naturligtvis är tolkningen en efterhandskonstruktion. Inte ens en seriös sådan. Det är bara ett stycke fiktion. Eftersom det är osäkert exakt vilka mord som är "Jack the Ripper"s och i några fall när de utfördes kan jag tänka mig att man har litet att spela med när man hävdar att Hitler föddes ungefär nio månader efter sista mordet. Jag har inte själv räknat på månaderna. Eftersom det är fiktion får man svaja litet med tidlinjen.

Sensemaker

Lena Synnerholm sa...

Är det du, "Sensemaker", som står för efterhandskontruktionen? Med andra ord, har du hittat på den själv?

Anonym sa...

Nej, det är den bärande tanken i en bok jag läste om (jag läste inte själva boken). Jag tyckte det var väldigt fyndigt.

Sensemaker

Anonym sa...

Skall förtydligas att boken var en ren äventyrsberättelse/skräckhistoria utan några som helst anspråk på att säga någon sanning. (Poes lag här.)

Sensemaker

Lena Synnerholm sa...

Jag utgick från, att du inte trodde på det själv. Undrade bara vid vilken tidpunkt, som den kopplingen gjordes. Sedan undrade jag, om du gjort den själv. Vilket du tydligen inte gjort.

Anonym sa...

Tidpunkten kopplingen gjordes var långt efter andra världskrigets slut och Hitlers död -försåvitt ingen annan kom på den tidigare.

Sensemaker