2011-08-05

När Bysans blev bysantinskt

I historieböckerna är gränsen mellan det romerska riket och Bysans mestadels lättdragen, geografiskt som kronologiskt. På 300-talet flyttade Konstantin huvudstaden till Konstantinopel, och ödesåret 476 (ingår i allmänbildningen) var det slut på det gamla romerska riket. Sen var det Bysans som gällde fram till 1453.

Som så ofta är sådana frågesportsfakta en avvägning mellan sanning och hanterlighet. Att staden erövrades 1453 är ett enkelt faktum i jämförelse, och att rikets uppdelning var mer utdragen och detaljerad än ett penndrag inses lätt; då kan det verka märkligare att få samtidsanalytiker (som måhända redan då utgjorde en mild men enveten plåga) hade möjlighet att inse vilken milstolpe 476 e.Kr. faktiskt var, se Peter Englunds När föll Rom?

Redan namnet Bysans är intressant, när man studerar det närmare. Bara en sån sak som att de som levde i det bysantinska riket inte hade en aning om det. Om man frågat dem hade de svarat att riket hette Basileia Romaion, "romerska riket" på grekiska. (I det gamla västrom kunde det ibland kallas Imperium Graecorum, "grekiska riket" på latin.) Långt senare skulle historiker finna det praktiskt att ge statsbildningen namn efter det gamla Byzantion, som är vad Istanbul hette innan det hette Konstantinopel.

Och på tal om den saken, så kan det nämnas att namnet Istanbul ingalunda blev knäsatt i och med stadens upptagande i det osmanska riket. En del har tydligen funnit kopplingen logisk och lätt att komma ihåg, men då är vi inne på lätthanterliga osanningar.

För en utläggning betydligt längre och mer fascinerande än man kunde tro var möjligt med en sådan rubrik, se Wikipedia: Names of Istanbul.

Inga kommentarer: