2011-08-30

När Ydre blev Idre

Under en valvaka gick man igenom några tidigt inkomna resultat från bl.a. Ydre. Valvake-experten Sören Holmberg ombads att kommentera dem.

Sören: Jag vet inte ens var Ydre ligger...
Röst i bakgrunden: Norrland
Sören: Jaha, Norrland, jo serru (...)

Kort därefter hade Ydre kommun en annons någonstans med texten "Här ligger Ydre!" och en pil som visade var i Östergötland det ligger.

Naturligtvis var det betydligt mer kända Idre i Dalarna som man tänkte på. Associationen låg särskilt nära till hands i sammanhanget då små orter fortare blir klara med sina rösträkningar.

Ett betydligt intressantare fel hade varit om man förlagt Ydre till Småland. Det var nämligen sant ända fram till omläggningen på 1600-talet.


2 kommentarer:

JollyRoger sa...

Idre ligger inte heller i Norrland. Dalarna ligger i Svealand, även om Särna och Idre har en egen historia.

Anonym sa...

Det var 2002.

mvh, Daniel