2011-08-01

Lördagsfråga: *art


  1. BART: Bay Area Rapid Transit är lokaltåg/tunnelbana i San Francisco med omnejd.
  2. CART: Det här var denna frågans fynd för min del. Coleshill Auxiliary Research Team ägnar sig åt Coleshill, en herrgård (typ) i England. Eller rättare sagt när brittiska soldater 1940-44 i största hemlighet tränades i gerillakrigföring inför en eventuell tysk ockupation. Se deras mycket utförliga hemsida med t.ex. interiörer från de underjordiska anläggningarna.
  3. Dart: Tänkte att det fanns någon variant på den vanliga tavlan och jovisst. Det här är en "Fives"-tavla, använd i Londons East end.
  4. Eart(h): Pale Blue Dot tillhör, menar jag, allmänbildningen. Den ljusa pixeln i mitten är här, det vill säga Jorden. Fotograferad 1990 av Voyager 1 på ca 6 miljarder kilometers avstånd, eller 5,5 ljustimmar. Det ljusa bandet kommer från den intilliggande solen.
Och vad får vi då?

Marge: Homer, I've been thinking, if the baby's a boy, what do you think of the name Larry?
Homer: Marge, we can't do that! All the kids will call him "Larry Fairy".
Marge: Well, how about Louie?
Homer: They'll call him "Screwy Louie".
Marge: Bob?
Homer: "Flob". [?]
Marge: Luke?
Homer: "Puke".
Marge: Marcus?
Homer: "Mucus".
Marge: What about Bart?
Homer: Let's see... [counting on his four fingers] Bart, Cart, Dart, Ee-art... Nope, can't see any problem with that!

- Fin scen från "I married Marge", The Simpsons (s3ep12)

Den satte Joakim, som tackade Magnus för vad jag också tycker var den svåraste ledtråden (CART).

4 kommentarer:

Joakim sa...

Det hade naturligtvis varit snyggare om jag (eller någon annan) satt Simpsonskopplingen också! Nu när jag ser den minns jag ju mycket väl den där dialogen...

Lena Synnerholm sa...

Ska vi betrakta Bay Area Rapid Transit, som tunnelbana eller pendeltåg?

Magnus sa...

Lena - spelar det någon roll?
På Wikipedia står det: "Bay Area Rapid Transit (BART) är ett tågsystem av både pendeltågs- och tunnelbanekaraktär [..]"

Jag skulle betrakta det som spårbunden kollektivtrafik med hög hastighet (ej spårvagn), om det hjälper dig.

Lena Synnerholm sa...

Min tanke var, att man kunde diskutera saken. Ska vi kalla det snabbspårväg?