2023-02-15

UFO-problemet

Därför upptäcks plötsligt fler Ufon

- Expressens etta 14 februari 2023

Vi kan börja med en annan förkortning: UAP. Är den bekant?

Alternativ benämning på UFO. Har föreslagits att ersätta UFO, men har aldrig slagit igenom inom uforörelsen. Termen skapades för att få en mera neutral benämning än begreppet ufo som ofta förknippas med besökare från andra världar.

- UFO-Sveriges ordlista: Unidentified Aerial Phenomena, UAP

Jag känner inte till språkbruket inom uforörelsen, men kan rapportera att UAP inte slagit igenom utanför den heller. Vilket är synd, eftersom vi ibland behöver prata om oidentifierade flygande föremål, utan att folk börjar tänka på utomjordingar. (Fenomenet är heller inte så märkvärdigt som man kan få intryck av; under det senaste året har man i USA observerat tio i veckan, eller 247 sedan mars 2021; se Why the government suddenly started detecting mysterious aerial objects, CNN, 14 februari 2023.)

För kopplingen ufo = utomjordiska rymdskepp, farkoster från andra civilisationer än vår egen så kallade, den sitter som berget.

Det är så gott som omöjligt att bevisa förekomsten av ufon och utomjordingar eftersom rapporterna nästan alltid bygger enbart på vittnesuppgifter. 

Sydsvenska Dagbladet Snällposten (1996)

Citatet hämtades inte ur tidningen utan ur SAOB. För det är ett av de belägg som ordboksredaktionen valt för att visa hur ordet ufo/UFO används. Och använts från början.

Länge har jag önskat att med egna ögon få se ett flygande tefat eller cigarr eller det som amerikanerna med sin kärlek till förkortningar, kallar UFO (unidentified flying objects).

- Sign. Ålli, Flygkrönika i DN 22 november 1954 (Svensk Ordbok anger att ordet använts i svenskan sedan 1965 …)

”Omöjligt att bevisa förekomsten av ufon” … Sett till ordets egentliga definition är ett sådant påstående nonsens, för givetvis förekommer massor av flygande föremål som betraktare inte är spiksäkra på. Men nu har den ”egentliga” definitionen inget att komma med jämfört med den etablerade.

Varför skulle en ny sorts flygande farkost nödvändigtvis ha utomjordiskt ursprung? Hamnar inte den hypotesen väldigt långt ner på listan?

- Bloggposten Varför jag är ointresserad av UFOn

Det borde den göra. Att den inte gör så, är mycket enkelt konstaterat: Närhelst det skrivs om oidentifierade flygande föremål, och man beskriver dem som sådana (med eller utan förkortning), ja, då vet man hur resonemanget kommer att gå. Och om man skulle vilja rapportera om ett oidentifierat flygande föremål utan att folk börjar dilla om ET? Då vet jag inte hur man ska formulera sig. Det är ännu en aspekt av det språkliga UFO-problemet.

Sist men inte minst: Om vi en dag skulle få besök av exempelvis rymdkejsar Xenus flaggskepp, då skulle rymdskeppet inte vara ett UFO. Eftersom det är identifierat.


Avrundar med lite mörk humor … I flera ryska/sovjetiska stridsvagnar sitter ammunitionen så till, att en explosion skickar upp tornet med våldsam kraft. Dessa så kallade slickepinnar (ett slanguttryck jag lärde mig i Englund/Hansens förstklassiga krigsreportage, ensam värd en digital prenumeration) har blivit allmänt kända under kriget.


Inga kommentarer: